McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

Aktívan ellenőrzi a számítógépen a vírusvédelmi szoftvert, a tűzfalas védelmet és a webes biztonságot, valamint a megnyitott alkalmazásokban található veszélyforrásokat.

 
 
Szolgáltatások és előnyökLeírásRendszerkövetelmények
McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

 

Licencmegállapodás

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Licencmegállapodást. Az „Elfogadom” lehetőségre kattintással és a szoftver használatával jóváhagyja a Licencmegállapodásban és az Adatvédelmi közleményben foglaltakat.

Megnyitás új ablakban

Intel Security licencmegállapodás

Köszönjük, hogy az Intel Corporation teljes tulajdonú leányvállalata, a 19. részben meghatározott jogi személy („Intel Security”, „mi” vagy „általunk”) által kínált Intel Security szoftvert („Szoftver”) és szolgáltatásokat (minden ilyen szolgáltatás a továbbiakban „Szolgáltatás”) használja. A jelen dokumentum egy Ön és közöttünk létrejött jogi megállapodást képez – Szoftverünk telepítése vagy az ahhoz való hozzáférés, illetve egy Szolgáltatás igénybevétele azt jelenti, hogy Ön egyetért a megállapodásban foglalt feltételekkel, ezért olvassa el figyelmesen azokat.

Az Intel Security licencmegállapodás („Megállapodás”) azon feltételeket tartalmazza, melyek alapján Önnek joga van a Szoftver és a Szolgáltatásokat használatára, ideértve a szoftverhasználat korlátozásait, a Szoftver és a Szolgáltatás fizetett verzióinak vagy funkcióinak automatikus megújítására és díjainak felszámítására vonatozó jogunkat, valamint az Ön hozzájárulását a közöttünk esetlegesen felmerülő vitás ügyek döntőbírósági eljárás keretében történő rendezéséhez. A Szoftver fogalmába beletartoznak a Szoftver ingyenes verziói is, ideértve (i) az ellenszolgáltatásért nyújtott, előfizetésben található jellemzőket, amelyekért már nem számolunk fel díjat, vagy amelyeket a saját döntésünk alapján ingyen biztosítunk Önnek, valamint (ii) bármilyen jellemzőt, amelyet kipróbálásra, ajándékként vagy értékelésre adunk át Önnek, illetve amelyet „Kiadás előtti”, „Korlátozott kiadás”, „Béta” címkével láttunk el, vagy egyéb módon kísérletinek, tesztelés nélkülinek vagy nem teljes körűen működőnek minősítettünk (ezek mindegyike „Ingyenes szoftver”); a Szolgáltatások fogalmába pedig beletartozik bármilyen szolgáltatás, amelyet szívességként és a saját belátásunk alapján ingyenesen nyújtunk Önnek, és amely az Ingyenes szoftverekhez hasonló címkékkel rendelkezik, és esetleg még kísérleti, nem tesztelt vagy nem teljes körűen működő állapotban van (ezek mindegyike „Szívességi szolgáltatás”). Hivatkozásokat is megadunk kiegészítő feltételeinkre, például Adatvédelmi közleményünkre vonatkozóan, amelyek szintén fontosak, és amelyek együttesen alkotják az Önre vonatkozó jogi megállapodást. Az országspecifikus feltételek a Megállapodás 4., 9., 19. és 21. pontjaiban találhatók.

Ha Ön még nem töltötte be 18. életévét, nem használhatja a Szoftvert, vagy veheti igénybe a Szolgáltatást, illetve személyes adatait szülei vagy gondviselője hozzájárulása nélkül nem adhatja meg nekünk, így először nekik kell elfogadniuk a Megállapodást és kezelniük az Ön nevében a Szoftvert. Ha az Intel Security licencmegállapodás több verzióját is elfogadta, akkor az Ön által elfogadott legfrissebb verzió lesz hatályos közöttünk, és hatályon kívül helyez, illetve felvált minden korábbi verziót.

 1. A Megállapodás és a Módosítások elfogadása – Az „Elfogadom” gombra történő kattintással és/vagy a Szoftver vagy Szolgáltatás telepítésével vagy elérésével Ön feltétel nélkül vállalja a Megállapodás feltételeinek betartását, és tudomásul veszi, hogy Ön által aláírt írásbeli szerződésként érvényesíthetővé válik. Ha nem ért egyet feltétel nélkül az összes kikötéssel, akkor ne telepítse, ne használja és ne nyissa meg a Szoftvert, illetve ne vegye igénybe a Szolgáltatást. Ha a jelen Megállapodás bármelyik lefordított változata ellentmondásba kerül az angol nyelvű változattal, akkor az angol nyelvű változat az irányadó. IDŐRŐL IDŐRE MÓDOSÍTHATJUK EZT A MEGÁLLAPODÁST, IDEÉRTVE AZ ALÁBB MEGTALÁLHATÓ MEGBÍZHATÓ DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET IS. Előfordulhat például, hogy a jogszabályi környezetben vagy a Szoftverben bekövetkező változásoknak megfelelően kell módosítanunk a Megállapodást. Nagyon fontos, hogy a fiókját érintő adatokat, többek között e-mail címét és más kapcsolattartási adatait naprakész állapotban tartsa. Ha lényeges változásokat hajtunk végre a Megállapodáson, akkor frissítjük a webhelyünkön megtalálható Intel Security licencmegállapodást, és a megújítással egy időben megküldjük a Megállapodás frissített verzióját az Ön által megadott elérhetőségekre (vagy egyéb módon, például a hatályos Megállapodásra mutató link megadásával), hogy lehetősége legyen áttekinteni a frissített Megállapodást, valamint hogy az alábbiak szerint elfogadhassa vagy visszautasíthassa a frissített Megállapodást.

  Kifizetett előfizetés esetén az előfizetés megújításával Ön elfogadja a frissített Megállapodásba bekerülő változtatás(ok)at, a változtatás(ok) pedig az előfizetés ilyen megújításától hatályos(ak). Ha nem fogadja el a Megállapodást a módosításaival, akkor az automatikus megújítást kikapcsolva, az előfizetési időszak lejártával a Szoftvert eltávolítva, és a Szolgáltatások igénybevételének megszüntetésével el kell utasítania a módosításokat.

  Az Ingyenes szoftver és a Szívességi szolgáltatás esetén a Megállapodás módosításait azzal fogadja el, hogy a jelen szakaszban leírt értesítést követően folytatja az Ingyenes szoftver vagy a Szívességi szolgáltatás használatát. Ha a frissített Megállapodást nem fogadja el, az Ingyenes szoftver használatára, illetve a Szívességi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó engedélye megszűnik, meg kell szüntetnie az Ingyenes szoftver minden elérését és használatát és a Szívességi szolgáltatás igénybevételét, valamint el kell azt távolítania a gépéről az Ingyenes szoftvert.

  A fentebb leírtaktól függetlenül az Adatvédelmi közleményünkön csak az abban meghatározott folyamat szerint végzünk változásokat.

 2. Használatra vonatkozó licenc – Örömmel bocsátunk az Ön rendelkezésére egy nem kizárólagos, korlátozott licencet arra, hogy: (i) a Licencjogosultságban meghatározott számú készülékre telepítsen és azokon használjon bármely Szoftvert, amelyre személyes használatra vonatkozó előfizetést vásárolt a jelen Megállapodásba foglalt feltételek és a rendszerkövetelmények szerint; valamint hogy (ii) igénybe vegyen minden olyan Szolgáltatást, amelyre személyes használatra szóló előfizetést vásárolt a Szolgáltatásjogosultságba és a jelen Megállapodásba foglalt feltételek, illetve a rendszerkövetelmények szerint. Jelen Megállapodásnak megfelelően ez a licenc („Licenc”) nem átruházható, és általunk visszavonható. Ez a Licenc a 3. pontban foglaltaknak megfelelően szűnik meg. Az ilyen megszűnés esetén a Szoftver használatát, valamint a Szolgáltatás igénybevételét azonnal meg kell szüntetni.

  A „Licencjogosultság” azoknak a készülékeknek és felhasználóknak a számát és típusát jelenti, amelyek a Szoftver használatára jogosultak a megvásárolt előfizetéséhez tartozó tranzakciós dokumentumokban meghatározottak szerint. Ezen dokumentumok (attól függően, hogy milyen csatornán keresztül vásárolta meg a licencet) közé tartozhat: a fizetési oldal, a webhelyünkön található termékleírási oldal, az e-mailes megerősítés, amelyet a vásárlásról küldünk, a csomag, ha egy kiskereskedelmi üzletben vásárolt, vagy bármely egyéb tranzakciós dokumentum, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. Ha a fent felsoroltakban nincs meghatározva a készülékek és/vagy a felhasználók száma, akkor a Licencjogosultság egy készülékre és egy felhasználóra érvényes.

  A „Szolgáltatásjogosultság” a megvásárolt szolgáltatások terjedelmét és időtartamát jelenti a megvásárolt előfizetéséhez tartozó tranzakciós dokumentumokban meghatározottak szerint. Ezen dokumentumok (attól függően, hogy milyen csatornán keresztül vásárolta meg a licencet) közé tartozhat: a fizetési oldal, a webhelyünkön található termékleírási oldal, az e-mailes megerősítés, amelyet a vásárlásról küldünk, a csomag, ha egy kiskereskedelmi üzletben vásárolt, vagy bármely egyéb tranzakciós dokumentum, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. Ha a fent felsoroltakban nincs a terjedelem és/vagy az időtartam meghatározva, akkor a Szolgáltatásjogosultság egy készülékre, egy felhasználóra és egyéves időtartamra szól.

  A „Rendszerkövetelmények” alatt a webhelyünkön meghatározott követelményeket értjük. A Szoftver használata és a Szolgáltatás igénybevétele az általunk támogatott készülékekre és operációs rendszerekre korlátozódik a Rendszerkövetelményekben meghatározottak szerint, és a Szoftver használatát befolyásolhatja az Ön hardvereinek, szoftvereinek és internet-hozzáférésének teljesítménye és kompatibilitása. A rendszerkövetelmények biztosítása az Ön feladata, és az Ön felelősségi körébe tartoznak berendezéseinek költségei, amelyek magukban foglalhatják a frissítések vagy a verziófrissítések időről időre történő beszerzését a Szoftver folyamatos igénybevétele érdekében.

  Beszállítóinkkal és partnereinkkel együtt fenntartjuk az adott Szoftverre és Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogunkat és a Szoftverrel és Szolgáltatással kapcsolatos minden jogunkat, ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is. Csak azokat a jogokat ruházzuk Önre, amelyeket kifejezetten rögzítettünk ebben a Megállapodásban. Amennyiben általunk „Visszajelzésnek“ tekintett megjegyzéseket, információkat, véleményeket vagy javaslatokat küld nekünk a Szoftverről vagy a Szolgáltatásról, Ön hozzájárul ahhoz, hogy korlátozás nélkül, bármilyen célból, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassuk az Ön „Visszajelzését”.

 3. A licenc időtartama – Fizetett előfizetésnél a Licenc a megvásárolt előfizetési időszakra és minden ezt követő megújított időszakra érvényes, hacsak az alább megengedett módon egy korábbi vagy későbbi időpontban meg nem szűnik; emellett, ha más nem volt megadva, az alapértelmezett időszak az előfizetés első megszerzésének dátumától számítva egy év. Az Ön által történő megújítás (vagy az előfizetés lejárta utáni további használat) az akkor vagy további használat során hatályos Megállapodás elfogadásának és az azzal való egyetértésnek minősül. Az Ingyenes szoftver és a Szívességi szolgáltatás esetén a Licenc addig érvényes, míg az Ingyenes szoftver telepítve van, illetve amíg az Ingyenes szoftvert vagy a Szívességi szolgáltatást egyéb módon a rendelkezésére bocsátjuk, és Ön továbbra is a Licencjogosultság vagy a Szolgáltatásjogosultság (értelemszerűen) korlátozása alá tartozik. Dönthetünk úgy, hogy az Ingyenes szoftvert vagy a Szívességi szolgáltatást az előfizetés előtt, alatt vagy után is biztosítjuk Önnek, és a szoftverhasználatra az akkor hatályos Megállapodás feltételei érvényesek mindaddig, amíg az Ingyenes szoftver telepítve van, vagy az Ingyenes szoftver, illetve a Szívességi szolgáltatás használatban van. Ha Ön megsérti ezeket a feltételeket, akkor dönthetünk úgy, hogy megszüntetjük az akkor hatályos Licencét és/vagy a Megállapodást. Az időtartam lejárata előtt Ön is megszüntetheti a Licencet úgy, hogy véglegesen törli a Szoftvert a készülékeiről, és törli a nálunk nyitott fiókját. A Licenc megszűnésekor Önnek be kell szüntetnie a Szoftver használatát, és – ha ezt még nem tette meg – véglegesen törölnie kell a Szoftver valamennyi példányát. Ha a Megállapodás megszüntetésére a jelen rendelkezésnek megfelelően nem került sor, akkor a Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg Ön valamely Szoftvert használja vagy Szolgáltatást igénybe veszi, vagy azokat birtokában tartja, illetve ellenőrzéssel rendelkezik felettük.

  A Licenc és/vagy a Megállapodás bármilyen okból történő megszűnése vagy lejárata esetén Ön nem jogosult a Szoftver vagy a Szolgáltatás további használatára és elérésére, ideértve az esetleges online tárolási vagy biztonságimásolat-készítési szolgáltatásokat is, és saját belátásunk szerint törölhetjük és/vagy megszüntethetjük a fiókját. A megszűnés vagy a lejárat időpontját követően szokásos eljárásunkat követjük az Ön online tárolt vagy mentett információi, szövegei, fájljai, hivatkozásai, képei vagy az Ön által szolgáltatott egyéb anyagok („Tartalom“) törlése céljából. A Licenc és/vagy a jelen Megállapodás lejárata vagy megszűnése előtt az Ön feladata a Tartalom máshol történő tárolásáról vagy biztonsági mentés készítéséről gondoskodni. Nem feladatunk, hogy másolatot készítsünk az Ön Tartalmáról. A Szoftver használatára és a Szolgáltatások igénybevételére mindenkor az éppen hatályos Megállapodás feltételei vonatkoznak.

 4. FIZETÉS, AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁS, LEMONDÁS ÉS VISSZATÉRÍTÉS –
  Fizetés:
  ÖN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY MEGTERHELHETJÜK AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT HITELKÁRTYA VAGY BETÉTI KÁRTYA SZÁMLÁJÁT VAGY MÁS FIZETÉSI ESZKÖZÉT MINDEN OLYAN ÖSSZEG ESETÉBEN, AMELLYEL ÖN A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN NEKÜNK TARTOZIK, IDEÉRTVE A MEGÚJÍTÁSOKAT IS. ÖN VÁLLALJA, HOGY HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTAT MINKET A KÁRTYASZÁMÁBAN, A LEJÁRAT DÁTUMÁBAN ÉS AZ EGYÉB FIZETÉSI INFORMÁCIÓKBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKRÓL. A HITELKÁRTYÁK ÉS A BETÉTI KÁRTYÁK ESETÉBEN ÖN TUDOMÁSUL VESZI, ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT AZ ÖN KÁRTYAKIBOCSÁTÓJA ÉS A MEGFELELŐ KÁRTYAHÁLÓZAT SEGÍTSÉGÉVÉVEL IS FRISSÍTHETJÜK, ÉS A FRISSÍTETT KÁRTYAINFORMÁCIÓKAT FELHASZNÁLHATJUK A TARTOZÁSSAL ÉRINTETT ÖSSZEGEK LEVONÁSÁRA. AMENNYIBEN NEM TÖRLI ELŐFIZETÉSÉT, ÚGY ÖN HOZZÁJÁRUL KÁRTYÁJA VAGY FIZETÉSI ESZKÖZE MEGTERHELÉSÉHEZ.

  A Szoftver használatával összefüggésben az adat- vagy mobilszolgáltatójánál felmerült költségekért Ön tartozik felelősséggel, ideértve az adatforgalmazási vagy perc felhasználási keretének túllépéséért, illetve a hazai vagy a nemzetközi SMS szolgáltatás igénybevételéért felszámított többletdíjat vagy többletköltséget is.

  Automatikus megújítás:
  ÖN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY AUTOMATIKUSAN MEGÚJÍTSUK DÍJKÖTELES ELŐFIZETÉSÉT. AZ ELŐFIZETÉSI IDŐ LETELTE ELŐTT ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK A FIÓKJÁBAN TALÁLHATÓ E-MAIL CÍMÉRE, AMELYBEN A KÖZELGŐ MEGÚJÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATJUK. A WEBHELYÜNKÖN A MEGÚJÍTÁS IDŐPONTJÁBAN FELTÜNTETETT ENGEDMÉNY NÉLKÜLI ÁRAT SZÁMÍTJUK FEL A SZOFTVERÉRT ÉS A SZOLGÁLTATÁSÉRT, PROMÓCIÓK ÉS KEDVEZMÉNYEK NÉLKÜL („ELŐFIZETÉS ENGEDMÉNY NÉLKÜLI ÁRA”). AZ ILYEN ENGEDMÉNY NÉLKÜLI ÁR MEGTALÁLHATÓ A WEBHELYÜNKÖN. EZ AZ ÁR VÁLTOZHAT EGY ELŐFIZETÉSI IDŐ ALATT, ÉS MAGASABB IS LEHET AZ EREDETI ELŐFIZETÉSKOR VAGY A KÉZI MEGÚJÍTÁSKOR FIZETETT ÁRNÁL, ILLETVE MAGASABB LEHET A PROMÓCIÓS VAGY AZ ÁRENGEDMÉNYES ÁRNÁL, AMELY AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁS IDŐPONTJÁTÓL ÁLLHAT RENDELKEZÉSRE. E-MAILBEN VISSZAIGAZOLÁST KÜLDÜNK ÖNNEK, AMELYBEN MEGERŐSÍTJÜK A MEGÚJÍTÁS IDŐPONTJÁT, AZ ÁRAT, A MEGÚJÍTÁS IDŐTARTAMÁT ÉS A HATÁLYOS ADÓKAT. AMENNYIBEN A MEGÚJÍTÁS IDEJÉN A SZOFTVER VAGY A SZOLGÁLTATÁS NEVE MEGVÁLTOZOTT, FRISSÜLT, VAGY AZ ÉSZSZERŰ KERETEK KÖZÖTT HASONLÓ FUNKCIÓKKAL RENDELKEZŐ TERMÉK VÁLTOTTA FEL A SZOFTVERT („TERMÉKVÁLTÁS”), ÚGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT AUTOMATIKUSAN AZ ÚJ TERMÉKKEL ÚJÍTJUK MEG AZ ÖN ELŐFIZETÉSÉT, AZ ÚJ TERMÉK ENGEDMÉNY NÉLKÜLI ÁRÁNAK MEGFELELŐ DÍJ FELSZÁMÍTÁSÁVAL.

  HA A MEGÚJÍTÁS IDŐPONTJÁBAN NINCS MÁSKÉPPEN SZABÁLYOZVA, A MEGÚJÍTÁS A LEJÁRT IDŐSZAKKAL MEGEGYEZŐ HOSSZÚSÁGÚ IDŐSZAKRA VONATKOZIK. AZ EGY VAGY TÖBB ÉVRE SZÓLÓ ELŐFIZETÉSEK ESETÉBEN A MEGÚJÍTÁST ÉS A FIZETÉST AZ AKTUÁLIS IDŐSZAK LEJÁRTA ELŐTT, A KÉSŐBBIEKBEN PEDIG MINDEGYIK ÉVFORDULÓ ELŐTT 30 NAPON BELÜL FELDOLGOZZUK. TÁJÉKOZTATNI FOGJUK A SZÁMLÁJA STÁTUSZÁRÓL, ÉS ELJUTTATJUK ÖNNEK AZ ÉPPEN HATÁLYOS MEGÁLLAPODÁST (PÉLDÁUL A MEGÁLLAPODÁSRA MUTATÓ HIVATKOZÁS MEGADÁSÁVAL).

  AZ ELŐFIZETÉST KÖVETŐEN ONLINE FIÓKJÁBAN VAGY AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SEGÍTSÉGÉVEL ÖN BÁRMIKOR KIKAPCSOLHATJA AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST. HA NEM SZERETNÉ ELŐFIZETÉSÉT AUTOMATIKUSAN MEGÚJÍTANI, AKKOR AZ ELŐFIZETÉS LEJÁRATA ELŐTT LEGKÉSŐBB HARMINC NAPPAL KI KELL KAPCSOLNIA AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST. HA NEM KAPCSOLJA KI AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST, AKKOR AZ EGYES MEGÚJÍTÁSOK IDŐPONTJÁBAN HATÁLYOS MEGÁLLAPODÁSNAK MEGFELELŐEN AZ ELŐFIZETÉSE A MEGÚJÍTÁSI IDŐSZAKKAL MEGHOSSZABBODIK, KIVÉVE, HA ÖN AZT LEMONDJA (VAGY A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN MI MEGSZÜNTETJÜK).

  AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁS LEMONDÁSAKOR MEGSZŰNIK MINDEN PRÉMIUM JELLEMZŐ ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS, AMELYET KIZÁRÓLAG AZOKNAK AZ ÜGYFELEKNEK KÍNÁLUNK, AKIK AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST VÁLASZTOTTAK, ÉS ÉRVÉNYES HITEL- VAGY BANKKÁRTYÁVAL RENDELKEZNEK, VAGY EGYÉB FIZETÉSI MÓDOT ADTAK MEG.

  Lemondás:
  Ha havi előfizetéssel rendelkezik, az előfizetés lemondása nem idézi elő az előfizetést érintő befizetések visszamenőleges visszatérítését, és a korábban felszámított előfizetési díjak nem állapíthatók meg arányosan a törlési időpont alapján. A havi előfizetés lemondása leállítja a jövőbeli díj felszámítását, és ezáltal annak a hónapnak a végéig férhet hozzá előfizetéséhez, amelyben értesített bennünket az előfizetés törléséről.

  Visszatérítés:
  A legtöbb Szoftver és Szolgáltatás esetén pénzvisszafizetési garanciát vállalunk, ha valamilyen okból nem elégedett a termékével. A visszatérítésre való jogosultság több tényezőtől függ, ideértve többek között a termék típusát, az előfizetés időtartamát, a vásárlástól eltelt időt és a vásárlás helyét. A szállítási, a kezelési költségek és a megfizetendő adók nem visszatéríthetők, kivéve azokban az államokban és országokban, ahol ezek az elemek visszatéríthetőnek minősülnek. Ha a vásárlását visszatérítjük Önnek, akkor Ön köteles eltávolítani a szoftvert. A szoftvert továbbá a saját döntésünk alapján letilthatjuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni használatát.

  Ha a Szoftver és a Szolgáltatás egyéves előfizetését vásárolta meg, akkor az előfizetés megvásárlásának időpontjától számított 30 napon belül kell kérnie a visszatérítést. Részleges visszatérítésre nincs lehetőség. A havi előfizetőknek nem érhető el a 30 napos pénzvisszafizetési garancia.

  Ha az éves előfizetése automatikusan újult meg, akkor teljes visszatérítést biztosítunk Önnek, ha ez iránti kérelmét a megterheléstől számított 60 napon belül benyújtja.

  A vírusmentesítési szolgáltatásokkal kapcsolatban kínált visszatérítési lehetőség nem érhető el abban az esetben, ha a kártevő program és a vírus eltávolítása sikeres, de nem lehet visszaállítani azt az adatot, amelyet a kártevő program vagy a vírus törölt, titkosított vagy módosított. Tekintse át a 11. pontot: Adattámadások.

  További információkért tekintse meg a webhelyünkön elérhető visszatérítési irányelveket, valamint a visszatérítés igénylésére vonatkozó utasításokat.

 5. Adatvédelem – Az adatgyűjtésünk és -kezelésünk módjára vonatkozó további információkért tekintse meg az Adatvédelmi közleményünket. Ezeket az adatokat továbbíthatjuk az Amerikai Egyesült Államokba és más olyan országokba, ahol szolgáltatóink vagy mi létesítményekkel rendelkezünk, és ott azokat feldolgozhatjuk.

  A Szoftverhez és a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan rendszeres tájékoztatást (e-mailt, sms-t/szöveges üzenetet és termékbe ágyazott üzenetet) küldünk Önnek az Intel Security vállalatcsaládtól, hogy naprakész ismeretekkel lássuk el Önt a fiókjával, előfizetésével vagy az Önt megillető Szoftverekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról. Kereskedelmi üzeneteket is küldhetünk Önnek, például különleges ajánlatokkal, promóciókkal, versenyekkel/vetélkedőkkel, valamint általunk vagy bizonyos harmadik felek által szervezett eseményekkel kapcsolatban. Az Adatvédelmi közleményünkben foglaltaknak megfelelően bármikor leiratkozhat ezekről a kereskedelmi üzenetekről.

 6. Használati korlátozások – Annak érdekében, hogy a Szoftver és a Szolgáltatás biztonságos és minden ügyfele számára elérhető maradjon, bizonyos korlátozásokat kell alkalmaznunk. A Szoftvert vagy a Szolgáltatást nem értékesítjük, hanem engedélyt adunk a használatára, továbbá nemzeti és nemzetközi törvények és egyezmények védik az Amerikai Egyesült Államokban és az egész világon. Ön nem jogosult a Szoftver vagy a Szolgáltatás engedély nélküli sokszorosítására vagy terjesztésére. Ha ezt mégis megteszi, bírságokra és egyéb büntetésekre számíthat az Ön országában érvényes polgári és büntetőjogi törvények alapján. Ön nem teheti meg a következőket: nem fejtheti vissza a Szoftvert vagy a Szolgáltatást, illetve nem próbálhatja meg más módon megszerezni a forráskódot a Szoftverből vagy a Szolgáltatásból, kivéve, ha ezt törvény teszi lehetővé; nem hajthat végre átdolgozást vagy módosítást a Szoftveren vagy a Szolgáltatáson, illetve nem hozhat létre származtatott munkát a Szoftver vagy a Szolgáltatás alapján; nem publikálhatja a Szoftvert vagy a Szolgáltatást, nem készíthet róla másolatot (az előfizetés által engedélyezett biztonsági másolatokon kívül), nem adhatja el, nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, nem engedélyezheti tovább, nem ruházhatja át semmilyen módon a Szoftvert vagy a Szolgáltatást mások részére; nem használhatja ki a Szoftvert vagy a Szolgáltatást semmilyen kereskedelmi célból; nem kerülheti ki a Szoftverbe vagy a Szolgáltatásba ágyazott műszaki óvintézkedéseket; nem használhatja a Szoftvert vagy a Szolgáltatást jogsértésre; továbbá nem folytathat olyan tevékenységet, amely másokat zavar a Szoftver vagy a Szolgáltatás használatában. Ha Ön valamilyen mobilkészülékre telepítette a Szoftvert, és valaki másra ruházza át ennek az eszköznek a tulajdonjogát, akkor gondoskodnia kell a Szoftverek adott készülékről történő törléséről, valamint a készülékadatoknak a nálunk fenntartott fiókjából történő eltávolításáról. Jogunk van a jelen Megállapodás, a fiók és/vagy a Szoftverhez való hozzáférés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, ha saját belátásunk szerint azt állapítjuk meg, hogy Ön megszegte a jelen Megállapodást. A Szoftver vagy a Szolgáltatás kényszerítő technológiát tartalmazhat, amely korlátozza a tartalomtár méretét, a sávszélesség-felhasználást vagy a Szoftver vagy a Szolgáltatás telepítésére használható készülékek számát, vagy amely lehetővé teszi számunkra a Szoftverhez vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés felfüggesztését, ha Ön megszegte a Megállapodást, vagy ha lejárt a Licence.

 7. Támogatás, frissítések és a termék életciklusa – A megfelelő, le nem járt, kifizetett előfizetéssel rendelkező végfelhasználók technikai támogatást kapnak a webhelyünkön megtalálható aktuális, szabványos támogatási ajánlatainknak, irányelveinknek és eljárásainknak megfelelően. Nem minden előfizetéshez jár technikai támogatás. A technikai támogatással és a további opciókkal kapcsolatos információkért tekintse át a Licencjogosultságot, a Szolgáltatásjogosultságot vagy a Szolgáltatási feltételeket. Szabványos támogatási ajánlataink, irányelveink és eljárásaink saját belátásunk szerint időről időre változhatnak, és országonként eltérők lehetnek. A Szoftver előző verziójának támogatására vonatkozó bármilyen kötelezettségünk megszűnik, amint a Szoftver frissítése, módosított vagy későbbi változata, illetve egyéb frissítése („Frissítés“) elérhetővé válik. Az Ön kényelme és annak biztosítása érdekében, hogy a készülékein lévő Szoftver tartalmazza az általunk kifejlesztett új funkciókat, a jelen Megállapodás elfogadásával Ön engedélyezi számunkra az elérhető Frissítések, és (az Ön kérésére vagy engedélyével) az új Szoftver automatikus telepítését az Ön készülékeire, amennyiben lehetőségünk van az ilyen háttérben futó telepítés elvégzésére. Előzetesen telepíthetünk egy Szoftvert, de az engedélye nélkül nem aktiváljuk. A Frissítéseket vagy az Ingyenes szoftverekhez nyújtott végfelhasználói technikai támogatást saját belátásunk szerint nyújtjuk, és azokat bármikor beszüntethetjük.

  Időről időre – saját belátásunk szerint – dönthetünk úgy, hogy megszüntetünk bizonyos Szoftvereket, illetve a Szoftverek meghatározott funkcióit. A „Támogatás vége” azt az időpontot jelenti, amikor már nem biztosítunk automatikus javításokat, frissítéseket vagy technikai segítséget meghatározott Szoftverekhez. Ha az Ön előfizetésének megújítási időszaka a Támogatás vége után járna le, akkor előfordulhat, hogy Ön nem lesz jogosult az előfizetés megújítására, kivéve, ha a jelen Megállapodás 4. része másképpen nem rendelkezik. Kérjük, hogy további információkért látogasson el a Termékéletciklus oldalra.

 8. A szolgáltatásokra, különleges ajánlatokra, termékekre és funkciókra vonatkozó feltételek
  1. Szolgáltatások: A jelen Megállapodás mellett a tőlünk vásárolt bizonyos szolgáltatásokra az általunk közzétett azon Szolgáltatásjogosultság és Szolgáltatási feltételek is vonatkoznak, amelyek a vásárolt szolgáltatásokra érvényesek, és elérhetőek a webhelyünkön. A biztonsági szolgáltatásokat frissíteni kell, hogy meg tudjanak birkózni az új fenyegetésekkel, javuljon a teljesítmény, valamint hogy egyéb üzleti szempontok érvényesülhessenek. Ön elfogadja, hogy az előfizetés időtartama alatt módosíthatjuk a Szolgáltatás jellemzőit és funkcionalitását. Az ilyen módosítások lényegesen nem csökkentik a Szolgáltatás funkcionalitását. Egyes készülékeken nem vehetők igénybe a Szolgáltatások. A Szolgáltatás igénybevételéhez nagysebességű internetkapcsolat szükséges, és a készülékének meg kell felelnie a Rendszerkövetelményeknek.

  2. Safe Family és több felhasználós termékek: A McAfee Safe Family és több felhasználós Szoftverek használatához Önnek legalább 18 évesnek kell lennie, vagy ha még nem töltötte be 18. életévét, akkor engedélyt kell kérnie szülőjétől vagy gondviselőjétől a Szoftver használatára, miután szülei vagy gondviselője az Ön nevében elfogadták a Megállapodást, és telepítették a Szoftvert. Ha Ön felnőtt, szülő vagy gondviselő, akkor nyomon követésre vagy ellenőrzésre csak a saját gyermekei, a gondviselőként felügyelt gyermekek, illetve csak olyan személyek esetében használhatja a Szoftvert, akiktől jogszerű felhatalmazást kapott a nyomon követésre vagy figyelésére. Az Ön felelőssége, hogy megszerezze minden olyan harmadik fél felhatalmazását, akire kiterjeszti azt a több felhasználós Szoftvert vagy Szolgáltatást, amelyet nyomon követ vagy figyel.

  3. Ingyenes, kipróbálható, értékelhető, kiadás előtti vagy bétaverziós termékek: Ha az Ön által letöltött vagy más módon kapott Szoftver Ingyenes szoftver, akkor a Megállapodásnak ez a része is alkalmazandó. Amennyiben az ebben a részben található rendelkezések ellentmondásban vannak a jelen Megállapodás bármelyik másik kikötésével vagy feltételével, akkor ez a rész a többi kikötés és feltétel helyébe lép az Ingyenes szoftver vonatkozásában, de csak az ellentmondás feloldásához szükséges mértékben. Az Ingyenes szoftvereket „jelenlegi formájukban” bocsátjuk rendelkezésre, mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia, kártalanítási kikötés, karbantartás vagy támogatás nélkül, a törvény által ki nem zárható vagy nem korlátozható törvényes jogok érvényessége mellett. Ön tudomásul veszi, hogy az Ingyenes szoftver hibákat, programhibákat vagy más olyan problémákat tartalmazhat, amelyek rendszerhibákat vagy más hibákat, illetve adatszivárgást okozhatnak. Ön tudomásul veszi, hogy nem ígértük vagy nem garantáltuk Önnek, hogy az Ingyenes szoftvert bejelentjük vagy bárki számára rendelkezésre bocsátjuk a jövőben, hogy semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos kötelezettségünk nincs az Ingyenes szoftver bejelentésére vagy bevezetésére vonatkozóan, és hogy nem vagyunk kötelesek az Ingyenes szoftverhez hasonló vagy azzal kompatibilis termék bevezetésére, illetve bármelyik Ingyenes szoftver frissítésére. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi, hogy az Ingyenes szoftvert kizárólag a saját kockázatára használja.

  4. Az „Ön készülékének élettartamára szóló” előfizetés: Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés egyetlen Windows-számítógépen vagy Android-mobilkészüléken (az „Ön készülékén”) alkalmazható, ha az Ön készülékével együtt vásárolta azt, vagy legfeljebb három készülékén alkalmazható, ha Ön külön vásárolta meg az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetést. Az Ön készülékére történő megfelelő telepítés után az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés az Ön készülékének hátralevő, hasznos élettartama alatt lesz aktív, és Ön egy évig a szokásos munkaidő alatt angol nyelvű telefonos és internetes technikai támogatásra, illetve angol nyelvű internetes technikai támogatásra jogosult az Ön készülékének szabványos ipari hasznos élettartama alatt (egy számítógép szabványos ipari hasznos élettartam 5–7 év, táblagép vagy okostelefon esetében 3 év) mindaddig, amíg az Ön készülékére jelenleg telepített operációs rendszer nem két verzióval régebbi, mint a legfrissebb verzió (például „Windows 8.x” vagy „Android 4.x”). Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés semmilyen esetben és semmilyen körülmények között sem adható át más személynek vagy ruházható át más személyre, PC-re vagy készülékre. Ha eladja vagy más módon ruházza át az Ön készülékét egy másik személyre az Ön készüléke hasznos élettartamának vége előtt, akkor az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés érvénytelenné válik és megszűnik, és az Ön készülékének következő tulajdonosa nem jogosult az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés telepítésére, használatára és birtoklására. Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés átruházására, áthelyezésére vagy egy másik PC-re vagy készülékre történő újratelepítésére tett kísérlet, vagy az előfizetésnek az eredeti PC-nél vagy készüléknél több, vagy – adott esetben – az eredeti három PC-nél vagy készüléknél több készülékre történő telepítésére tett próbálkozás megszünteti az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés telepítésére, használatára és birtoklására szóló jogot. A naprakész állapot megőrzése és a támogatás igénybevétele érdekében időnként frissítenie kell az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-szoftvert, és át kell térnie a McAfee-szoftver legfrissebb verziójára. Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy az „Ön készülékének élettartamára szóló” előfizetéstől eltérő, másmilyen McAfee-termékre tér át, akkor az ilyen termékfrissítésnél: (1) meg kell fizetnie a termék előfizetési/licencdíját; (2) a licenc NEM az „Ön készülékének élettartamára szóló” licenc lesz; és (3) az Ön előfizetése és az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetésre vonatkozó licence értesítés vagy a korábban kifizetett pénzösszeg visszatérítése nélkül automatikusan megszűnik.

  5. Víruseltávolítás és TechMaster szolgáltatások: Ha az előfizetése Víruseltávolítási, TechMaster vagy hasonló szolgáltatást tartalmaz, amelynek keretében mi vagy valamelyik partnerünk hozzáfér a készülékéhez, hogy megkísérelje a kártevő program eltávolítását, illetve egyéb meghatározott szolgáltatásokat nyújtson, akkor további feltételek érvényesek az általunk közzétett Szolgáltatásjogosultságban és/vagy a Szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint, amelyek a megvásárolt szolgáltatásokra vonatkoznak, és amelyek elérhetők a webhelyünkön. Kérjük, tekintse át a Szolgáltatásjogosultságot és a vonatkozó Szolgáltatási feltételeket a részletekért.

   A víruseltávolítási Szolgáltatások teljesítésére minden kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítést megteszünk. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem minden vírust lehet eltávolítani a Szolgáltatások keretében, és nem garantáljuk, hogy minden vírus el tudunk távolítani a készülék(ei)ről. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárjuk a felelősségünket a Szolgáltatások, bármely tevékenység vagy mulasztás következtében előforduló adatszivárgásért vagy -visszaállításért, illetve a rendszer(ek) vagy hálózatok használatában történő kimaradásért, ideértve az általunk és/vagy a képviselőink által elkövetett gondatlanságot is. Ha bármilyen jelszóval vagy egyéb, a hozzáférés szabályozásával kapcsolatos problémán dolgozunk, akkor nyomatékosan ajánljuk, hogy az ilyen jelszót vagy jelszavakat azonnal változtassa meg a Szolgáltatások teljesítése után.

   Ön elfogadja, hogy a készülékén lévő szoftver használatára jogosító licenccel rendelkezik, és hogy az internetet a saját kockázatára használja. A Szolgáltatások igénybevételével Ön megerősíti, hogy (a) teljes hozzáférése van ahhoz a hardverhez és szoftverhez, amelyre a Szolgáltatást vásárolja, valamint hogy (b) minden olyan, a hardveren található szoftverről és adatról készített egy biztonsági mentést egy különálló adathordozóra, amelyre a Szolgáltatások hatással lehetnek.

  6. Jelszavak és személyazonosság-kezelés: Ön a felelős jelszava biztonságáért és fiókja minden egyéb módon történő biztonságos állapotban tartásáért. Jelszavát és/vagy a fiókjához tartozó titkos kulcsot biztonságban kell tartania, mert előfordulhat, hogy nélkülük nem tud hozzáférni az adataihoz. Kizárólag Ön a felelős a fiókjában végzett tevékenységekért, ideértve fiókjának mások által történő használatát is. Haladéktalanul értesítenie kell minket, ha fiókjának illetéktelen használatát tapasztalja. Nem vállalunk felelősséget a fiókja illetéktelen használatából eredő veszteségekért, azonban Ön felelőssé tehető mindazokért a veszteségekért, amelyeket mi vagy mások szenvednek el az illetéktelen használat miatt. NINCS HOZZÁFÉRÉSÜNK A FŐ JELSZAVAKHOZ, ÉS NEM TUDJUK TITKOSÍTOTT ADATAIT VISSZANYERNI, HA BÁRMELYIK JELSZÓKEZELŐ FUNKCIÓ VAGY TERMÉK VONATKOZÁSÁBAN ÖN ELFELEJTI A FŐ JELSZÓT. Jelszó- és személyazonosság-kezelő Szoftverünk ingyenes és prémium változatait kínáljuk; az ingyenes változatok korlátozzák az Ön által tárolható egyedi fiókok maximális számát (például a webhelyekre vagy az alkalmazásokba történő belépés esetén). Ha egy promóció ideje alatt Ön díjmentesen töltötte le a Szoftver prémium változatát, akkor a promóciós időszak végén Ön nem nyithat új, egyedi fiókokat, ha túllépte az ingyenes változat által megengedett maximális számot. EZENKÍVÜL, HA EREDETILEG PASSWORDBOXBÓL TÖLTÖTTE LE A SZOFTVERT VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT EGY EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ TAGSÁGI PROGRAM VAGY HASONLÓ „ÉLETTARTAM“ PROMÓCIÓ VAGY AJÁNLAT KERETÉBEN , AKKOR EZEK A PROMÓCIÓK VAGY AJÁNLATOK NEM ALKALMAZHATÓK, ÉS NEM VIHETŐK ÁT A SZOFTVERRE. Ha Ön valamilyen Intel Security jelszó- vagy személyazonosság-kezelő szoftvert tölt le, akkor a letöltésért előfizetési díjat kell fizetnie az adott letöltéssel kapcsolatban megadott díj szerint, valamint a jelen Megállapodás kikötéseinek és feltételeinek megfelelően.

  7. WebAdvisor: A McAfee WebAdvisor olyan szoftverprogram (megfelelő webhellyel), amely útmutatással szolgál a felhasználóknak az egyes webhelyekhez esetleg kapcsolódó veszélyekről. A szoftver színkódos szimbólumokat jelenít meg a jelentősebb keresőmotorok által megadott linkek mellett, a kapcsolódó webhelyek pedig dossziéoldalakkal rendelkeznek, amelyek a webhely értékelését befolyásoló tényezőkről adnak tájékoztatást. A besorolások elsősorban automatizált módszerek használatából származnak; a szoftver nem tudja a webhely kialakításának minden lehetséges szempontját érzékelni vagy megvizsgálni, illetve nem tudja megállapítani a webhely tulajdonosának szándékát. Mi nem ellenőrizzük harmadik felek webhelyeinek tartalmát, illetve nem vállalunk felelősséget azokért, és előfordulhat, hogy a harmadik felek webhelyein kifogásolható, nem megfelelő vagy sértő tartalom található. A WEBHELYBESOROLÁSOK NEM GARANTÁLJÁK EGYETLEN KONKRÉT WEBHELY KONKRÉT GYAKORLATAIT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁT SEM, ÉS A WEBHELY BESOROLÁSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM JELENTIK AZT, HOGY EGYETÉRTÜNK AZ ADOTT WEBHELY TARTALMÁVAL, TÉMÁJÁVAL, MINŐSÉGÉVEL VAGY HASZNOSSÁGÁVAL.

  8. A Szolgáltatás munkameneteinek figyelése: Mi és a partnereink figyelhetjük és rögzíthetjük (de nem vagyunk rá kötelesek) a Szolgáltatás munkameneteit (ideértve a telefonbeszélgetéseket és az online munkameneteket is) az ügyfélszolgálat javítása, belső képzés és belső piackutatás érdekében. Ön ezennel engedélyezi nekünk, hogy figyeljük és rögzítsük a Szolgáltatásokat, valamint hogy bármilyen információt felhasználjunk vagy megosszunk, amely szükséges vagy megfelelő egy jogszabályi rendelkezés, előírás vagy egyéb kormányzati kérés teljesítéséhez, hogy Önnek vagy egyéb felhasználóknak nyújthassuk a szolgáltatást, valamint hogy javíthassuk az Önnek a jövőben nyújtott Szolgáltatásokat. Ön azt is engedélyezi, hogy a Szolgáltatások javítása érdekében az adatait mások adataival olyan módon egyesítsük, hogy az ne tegye Önt vagy bárki mást egyedileg azonosíthatóvá, valamint képzési, marketing-, promóciós és egyéb üzleti célokra.

 9. Kötelező döntőbírósági eljárás és a közös kereseti jogról való lemondás
  1. Minden, nem az Európai Unió területéről származó ügyfél részére

   Megállapodás a vitás ügyek döntőbírósági rendezéséről: Bármilyen, a Megállapodással, a Szoftverrel, vagy a tőlünk kapott bármelyik berendezéssel, termékkel vagy szolgáltatással (vagy az ilyen termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó bármilyen hirdetéssel) kapcsolatban, azokkal összefüggésben vagy azokból eredően az Ön által vagy általunk támasztott bármilyen jogigény, jogvita vagy vitás ügy – a jogigény típusától, a jogalaptól vagy a jogorvoslattól függetlenül – (a továbbiakban „Jogigény”) eldöntése bármely fél kérésére megbízható, kötelező érvényű döntőbírósági eljárással történik. A vitás ügyek döntőbírósági rendezéséről szóló megállapodás magában foglalja továbbá: (i) a döntőbíróságra vonatkozó rendelkezések végrehajthatóságával és értelmezésével kapcsolatos Jogigényeket is; (ii) az Ön által, az Ön nevében vagy Önnel összefüggésben támasztott Jogigényeket (például egy alkalmazott, jogi képviselő, ügynök, jogelőd, jogutód, örökös, csődgondnok részéről); (iii) a közvetlenül velünk és/vagy anyavállalatunkkal, leányvállalatunkkal, jogutódunkkal, csődgondnokkal, alkalmazottal és ügynökkel kapcsolatos Jogigényeket; valamint (iv) a közös keresetből, ügyészi eljárásból vagy egyéb reprezentatív eljárásból eredő Jogigényeket; abban kifejezetten megállapodva, hogy az ilyen Jogigények döntőbírósági rendezése csak egyéni (nem közös kereseti, nem reprezentatív) alapon történhet, és a döntőbíró csak egyéni (nem közös kereseti, nem reprezentatív) alapon hozhat ítéletet. ÖN ÉS MI MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY NEM INDÍTUNK KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁST, ÖSSZEVONT ELJÁRÁST ÉS ÜGYÉSZI ELJÁRÁST, ÉS NEM TÁMASZTUNK MÁS REPREZENTATÍV IGÉNYT DÖNTŐBÍRÓSÁGON, ILLETVE NEM INDÍTUNK ILYEN ELJÁRÁST BÍRÓSÁGON. A DÖNTŐBÍRÓSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁVAL ÖN VÁLLALJA, HOGY LEMOND A KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁSBAN, REPREZENTATÍV ELJÁRÁSBAN, ÜGYÉSZI ELJÁRÁSBAN VAGY ÖSSZEVONT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRE VAGY AZOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE VONATKOZÓ JOGÁRÓL A DÖNTŐBÍRÓSÁG IGÉNYBEVÉTELÉT CÉLZÓ JELEN RENDELKEZÉSBEN FOGLALT BÁRMELYIK ÜGYBEN.

  2. Értesítés vitás ügyről: A döntőbírósági eljárást kezdeményező félnek először a másik felet kell a vitás kérdésről írásban értesítenie a döntőbírósági eljárás kezdeményezése előtt legalább 60 nappal. Az értesítést a következő címre kell küldeni: Intel Security, Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Az értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, címét és elérhetőségeit, a vitás ügy felvetésének alapjául szolgáló tényeket és a kártérítési igényt. Ön és mi informális tárgyalások útján igyekszünk megoldani a vitás kérdést a vitás ügyről szóló értesítés elküldésétől számított 60 napon belül. Ön vagy mi 60 nap eltelte után kezdeményezhetjük a döntőbírósági eljárást.

  3. A döntőbírósági eljárás kezelése: Ha a vitás ügy nem kerül megoldásra informális tárgyalások útján, akkor a jogigényeket, vitás ügyeket vagy vitákat bármely fél kérésére nem az állami törvények, hanem kizárólag a Szövetségi döntőbírósági törvény („FAA“) által szabályozott, kötelező érvényű döntőbírósági eljárás alapján kell rendezni. ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY A VITÁS KÉRDÉSEKBEN BÍRÓSÁG VAGY BÍRÓ ELŐTT PERT INDÍTSON (VAGY RÉSZES FÉLKÉNT VAGY KÖZÖS KERESET TAGJAKÉNT RÉSZT VEGYEN) ILYEN PERBEN. Ehelyett a vitás ügyek megoldása egyedi alapon egyetlen, semleges döntőbíró előtt történik, és az eljárás bizalmas jellegű. A döntőbíró a saját joghatóságában engedéllyel tevékenykedő és legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező ügyvéd, vagy nyugalmazott vagy korábbi bíró lehet, akit az AAA szabályainak megfelelően választanak ki. A döntőbírónak a jelen Megállapodás feltételei szerint kell eljárnia, és a döntőbírósági eljárást az AAA-törvény fogyasztói vitás ügyek rendezésére vonatozó kereskedelmi választottbírósági szabályai és kiegészítő eljárásai szabályozzák, a jelen Megállapodás módosításának megfelelően („Döntőbírósági szabályok“). További információkért látogasson el az adr.org webhelyre, vagy hívja az 1-800-778-7879 telefonszámot.

   A 25 000 USA dollárnál kisebb értékű keresetek vagy ellenkeresetek kivételével a döntőbíró indoklással ellátott írásbeli határozatot ad ki, amely kellő magyarázattal szolgál azokra a lényeges megállapításokra és következtetésekre vonatkozóan, amelyekre az ítélet alapszik. A döntőbírósági eljárásokat angol nyelven kell lefolytatni, és az Amerikai Egyesült Államok FAA-törvénye alkalmazandó a tolmácsolásra, a végrehajtásra és az eljárás lefolytatására a jelen Megállapodás kötelező döntőbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint. Az ítélet bizalmas jellegű, és csak a szükséges mértékben hozható nyilvánosságra döntés meghozatalához, vagy ha azt törvény írja elő. Ön és mi továbbá megállapodunk abban, hogy a döntőbíróság ítélete alapján bármely illetékességgel rendelkező bíróság ítéletet hozhat. A döntőbíró ítélete csak a megnevezett felek közötti jogokat és kötelezettségeket határozza meg, és csak a döntőbíróság elé került igényekre vonatkozik, és semmilyen kihatása sincs bármilyen más vitás ügy által érintett jogokra és kötelezettségekre.

  4. Költségek: A döntőbírósági eljárást kezdeményező fél fizeti a kezdeti bejelentési díjat. Ha Ön döntőbírósági eljárást kezdeményez, és az Ön javára születik ítélet, akkor mi megtérítjük Önnek a bejelentési díjat. Meghallgatás esetén mi fizetjük a meghallgatás első napjára vonatkozó díjakat és költségeket. Az összes többi díjat és költséget a döntőbírósági szabályoknak megfelelően osztjuk szét. Megelőlegezzük vagy megtérítjük a bejelentési és egyéb díjakat, ha a döntőbíró úgy ítéli meg, hogy Ön nem tud fizetni, vagy ha Ön felkér erre minket, és mi azt indokoltnak látjuk. Mindegyik fél maga viseli saját ügyvédei, szakértői és tanúi költségeit és az egyéb költségeket, a per kimenetelétől függetlenül, azonban bármelyik fél költségei vagy annak részei megtéríthetők a másik fél részéről, ha a döntőbíró az alkalmazandó jog alapján így határoz.

  5. Ideiglenes jogorvoslat igénybevételének joga: A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy korlátozza vagy akadályozza saját jogorvoslati eljárásaink igénybevételének jogát vagy a jogi eljárás betartására való jogunkat, illetve az ideiglenes jogorvoslat igénybevételének jogát, például az elrendelő kártérítés, letiltás vagy zár alá vétel jogát megfelelő illetékességgel rendelkező bíróság részéről, azzal a feltétellel azonban, hogy Ön vagy mi dönthetünk úgy, hogy az ilyen ideiglenes jogorvoslattal kapcsolatos vitákat döntőbíróság elé visszük.

  6. Ellentmondó feltételek: Ha ellentmondás van a döntőbírósági szabályok és a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás között, akkor a jelen döntőbírósági megállapodás az irányadó. Ha a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás bármelyik része érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az nem érvényteleníti a döntőbírósági megállapodás többi rendelkezését, azzal a feltétellel azonban, hogy (a) ha a minősített bíráskodásra vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor a teljes döntőbírósági megállapodás semmis; és (b) ha az ügyészség elé tárt reprezentatív igények döntőbírósági eljárására vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor csak az ilyen igények tekintetében válik semmissé a döntőbírósági megállapodás. A döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás a jelen Megállapodás megszűnése vagy felmondása után is érvényben marad. Ha ellentmondás van a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás és bármely más alkalmazandó döntőbírósági rendelkezés között, akkor a jelen döntőbírósági megállapodás az irányadó.

  7. ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS: HA EGY KERESETET BÁRMILYEN OKBÓL A DÖNTŐBÍRÓSÁG HELYETT BÍRÓSÁGON TÁRGYALNAK MEG, AKKOR ÖN ÉS MI MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY NEM KERÜL SOR ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSRA. ÖN ÉS MI FELTÉTEL NÉLKÜL LEMONDUNK AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS JOGÁRÓL BÁRMELY OLYAN VITÁS ÜGYBEN, AMELY BÁRMILYEN MÓDON ÖSSZEFÜGG A MEGÁLLAPODÁSSAL, VAGY A TŐLÜNK KAPOTT BÁRMELYIK BERENDEZÉSBŐL, TERMÉKBŐL VAGY SZOLGÁLTATÁSBÓL (VAGY BÁRMELYIK ILYEN TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN REKLÁMOZÁSÁBÓL) SZÁRMAZIK. PER ESETÉN EZ A BEKEZDÉS BENYÚJTHATÓ A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁS TANÚSÍTÁSÁRA.

   Az Európai Unió területén lévő ügyfelek részére – online vitarendezési szolgáltatás (ODR) és alternatív vitarendezési eljárás (ADR):

   Jogszabályi kötelezettségünk, hogy a webhelyünkön közzétegyük az EU ODR-felületére mutató hivatkozást: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Nem kötelességünk igénybe venni az ADR-t, ha Önnek jogvitája támad velünk. Ha Önnek olyan jogvitája van velünk, amelyet a belső vitarendezési folyamatainkkal nem tudunk orvosolni, akkor levélben vagy e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy készen állunk-e az ADR igénybevételére. A webhelyünkön keresztül léphet velünk kapcsolatba.

 10. A Megállapodásra vonatkozó jog – Az alábbi 21. pontban foglaltak kivételével a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással kapcsolatos minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, New York állam törvényei szabályozzák, és ezek e törvények szerint értelmezendők, a kollíziós elvek kizárásával, kivéve azt, hogy az FAA-törvény szabályozza a döntőbíráskodással kapcsolatos összes rendelkezést. Ha bármilyen okból New York állam törvényei nem alkalmazhatóak, akkor az alábbi 21. pontban foglaltak kivételével a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással kapcsolatos minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, Delaware állam törvényei szabályozzák, és ezek e törvények szerint értelmezendők, a kollíziós elvek kizárásával, kivéve azt, hogy az FAA-törvény szabályozza a döntőbíráskodással kapcsolatos összes rendelkezést. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó egyezménye és az egységes számítástechnikai tranzakciós törvény nem vonatkozik a Szoftverre.

 11. Adattámadások – Ön tudomásul veszi, hogy a biztonsági rendszerek feltöréseinek egy része adattámadást is magában foglal. Léteznek például olyan vírusok és egyéb kártevő programok, amelyek: (i) kitörlik vagy megsemmisítik az adatait (néha önálló fájlokat, de néha egy egész merevlemezt azáltal, hogy sérülést okoznak a rendszerindító rekordban vagy egyéb kulcsfontosságú elemben); (ii) módosítják a fájljait (mint például egy parazita jellegű kártevő program, amely hozzákapcsolódik egy fájlhoz, és módosítja azt, hogy lehetővé tegye a saját végrehajtását és/vagy terjeszkedését); valamint (iii) titkosítják a merevlemezén található fájlokat (mint például egy zsaroló program, amely aszimmetrikus titkosítást használ). Az ilyen támadási típusok elleni leghatékonyabb védekezés, ha az adatairól rendszeresen biztonsági mentést készít egy másik készülékre/helyre. Ilyen módon lesz egy másolata arról az adatról, amelyet a támadó szoftver törölt, módosított vagy megsemmisített. Miközben mi minden kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítést megteszünk azért, hogy eltávolítsuk a kártevő programot vagy vírust, az az Ön egyedüli és kizárólagos felelőssége, hogy biztonsági mentést készítsen a készülékén lévő adatairól és fájljairól, hogy vissza lehessen őket állítani, ha az adatait támadás éri. Ilyen biztonsági mentés nélkül előfordulhat, hogy a törölt/megsemmisített/módosított adatokat nem lehet visszaállítani. Nem vállalunk felelősséget az adatok vagy a fájlok elvesztéséért vagy visszaállításáért, illetve a rendszerek vagy a hálózatok használatának kimaradásáért, amelyek a adattámadások következtében fordulnak elő.

 12. Korlátozott szavatosság, más garanciák elhárítása – A vásárlás időpontjától számított 30 napig, csak a Szoftver fizetett verziói esetében, szavatoljuk, hogy a jelen Megállapodás alapján engedélyezett Szoftver (beleértve a garanciaidő alatt biztosított Frissítéseket is, de csak a garanciaidő lejártáig) a lényeges jellemzőket tekintve a Szoftverrel kapcsolatban a vásárlás időpontjában rendelkezésre bocsátott dokumentációnak megfelelően működik, és a Szoftvert tartalmazó és Önnek átadott fizikai adathordozó (ideértve például a CD-ROM lemezt, de kizárva a más cégek által gyártott készülékeket) mentes az anyag- és kivitelezési hibáktól. Nem szavatoljuk vagy nem garantáljuk azt, hogy egy adott mobilkészülék vagy számítógép kompatibilis vagy együttműködik a Szoftverrel vagy a Szolgáltatással, továbbá nem vállalunk garanciát vagy bármilyen felelősséget a Szoftver vagy a Szolgáltatás eléréséhez Ön által használt személyes berendezések működésével kapcsolatban. A korlátozott szavatosság megsértése esetén az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, illetve a mi és a beszállítóink teljes felelőssége az, hogy saját választásunknak megfelelően visszatérítjük a licencért fizetett vételárat, kicseréljük a Szoftvert tartalmazó hibás adathordozót, a Szolgáltatást megismételjük, vagy az Ön országában érvényes helyi fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően alternatív jogorvoslatot biztosítunk. Előfordulhat, hogy ezek a jogorvoslati módok egyes országokban nem érvényesíthetők addig a mértékig, ameddig az alkalmazható exportszabályozási törvények és rendeletek korlátozó hatálya alá esünk. Ha hibás a fizikai adathordozó, akkor azt saját költségén kell a vásárlás helyére visszajuttatnia, és be kell mutatnia a számla másolatát. A kicserélt adathordozóra az eredeti jótállási idő hátralévő részére érvényes jótállás vonatkozik. A FENT EMLÍTETT SZAVATOSSÁG AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS SZAVATOSSÁGA. A SZAVATOSSÁG MINDEN MÁS SZAVATOSSÁG, NYILATKOZAT, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KIKÖTÉS VAGY FELTÉTEL HELYÉBE LÉP, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, A TELJESÍTMÉNY, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGCÍM ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁIT ÉS FELTÉTELEIT IS. AZ EBBEN A RÉSZBEN FOGLALT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERT ÉS SZOLGÁLTATÁST „JELENLEGI FORMÁJÁBAN” SZÁLLÍTJUK. A TERVEZETT EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZOFTVER KIVÁLASZTÁSA, A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA, ILLETVE AZ ELÉRT EREDMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA AZ ÖN FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZIK. NEM SZAVATOLJUK VAGY NEM GARANTÁLJUK A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT VAGY TELJESÍTMÉNYÉT. NEM SZAVATOLJUK VAGY NEM GARANTÁLJUK, HOGY A SZOFTVER VAGY A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE HIBÁTLAN, MEGSZAKÍTÁSOKTÓL VAGY MÁS HIBÁKTÓL MENTES, VAGY A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÉD MINDEN LEHETSÉGES BIZTONSÁGI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN (IDEÉRVE HARMADIK FELEK SZÁNDÉKOS MULASZTÁSÁT IS), NEM FORDUL ELŐ A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HIBÁS MŰKÖDÉSE VAGY MÁS OLYAN HIBÁJA, AMELYET VÍRUS, FERTŐZÉS, ILLEGÁLISAN BEHATOLÓ PROGRAM VAGY HASONLÓ ROSSZINDULATÚ KÓD IDÉZETT ELŐ, VAGY HOGY A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK. ÁLLÁSIDŐÉRT VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSÁÉRT, ELVESZETT VAGY ELLOPOTT ADATOKÉRT VAGY RENDSZEREKÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN MÁS CSELEKMÉNYEKBŐL VAGY BEHATOLÁSOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

  A Szoftver és a Szolgáltatás nem hibatűrő, és azokat nem nagy kockázatú tevékenységekhez tervezték, például nem hibamentes teljesítményt követelő, veszélyes környezetekben történő használatra készült, ideértve a nukleáris intézmények működtetését, a légiforgalmi kommunikációs rendszereket, fegyverrendszereket, közvetlen életmentő készülékeket vagy bármilyen más olyan alkalmazást, amelyben a Szoftver vagy a Szolgáltatás hibája közvetlen halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos fizikai vagy tulajdoni károkhoz vezethet. Kifejezetten elutasítunk minden kifejezett vagy hallgatólagos jótállást a nagy kockázatú tevékenységekre való alkalmasságra vonatkozóan.

 13. Felelősségkorlátozás – MI VAGY A BESZÁLLÍTÓINK, A LICENCADÓK VAGY MÁS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK ÖNNEL SZEMBEN A KÖVETKEZŐK TEKINTETÉBEN: (A) KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLENÜL BEKÖVETKEZŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK; (B) A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS INFORMÁCIÓK ELTULAJDONÍTÁSA VAGY HELYETTESÍTŐ SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGE, ÉS (C) AZ ELMARADT HASZON, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE, A DOLGOZÓK FIZETÉSÉNEK ELVESZTÉSE, MUNKALEÁLLÁS, SZÁMÍTÓGÉPES HIBA, ADATVESZTÉS, BÁRMILYEN JELLEGŰ HANYAGSÁG VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖZVETETT KÁR VAGY VESZTESÉG. A JELEN MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN A MI, ILLETVE A LEÁNYVÁLLALATAINK VAGY A BESZÁLLÍTÓINK, A LICENCADÓINK VAGY MÁS HARMADIK SZOLGÁLTATÓK KÖZVETLEN KÁROKAT ÉRINTŐ TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADJA MEG AZ ADOTT SZOFTVERÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT ÁRAT, ILLETVE A 100 USA DOLLÁRT (VAGY A NEMZETI PÉNZNEMBEN KIFEJEZETT EGYENÉRTÉKŰ ÖSSZEGET), HA ÖN INGYENES SZOFTVERT HASZNÁLT. Ön elfogadja az ebben a 13. pontban foglalt felelősségkorlátozásokat, és tudomásul veszi, hogy a feltétel elfogadása nélkül a Szoftverért felszámított díj magasabb lesz. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem korlátoz semmilyen olyan jogot, amellyel Ön a hatályos fogyasztóvédelmi törvények vagy olyan egyéb alkalmazandó jogszabályok alapján rendelkezhet, amelyek alkalmazásától megállapodás révén nem lehet eltekinteni az Ön joghatóságában.

 14. Kormányzati végfelhasználók és exportszabályozás – A Szoftver kereskedelmi számítógépes szoftvernek minősül a Védelmi Minisztérium Szövetségi Akvizíciós Szabályzata Mellékletének (DFARS) 217.7202 szakaszában foglaltak szerint (kodifikálva a Szövetségi Szabálykódex 2. fejezetének 48. címe alatt). A kísérő dokumentáció (ha van) kereskedelmi számítógépes szoftver-dokumentációnak minősül a Szövetségi Akvizíciós Szabályzat (FAR) 12.212 szakaszában foglaltak szerint (kodifikálva az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Szabálykódexének 48. Címében). A Szoftvernek és a Szolgáltatásnak és a hozzá tartozó dokumentációnak az Amerikai Egyesült Államok kormányzata által történő használatát, módosítását, másolását, kiadását, bemutatását, megjelenítését vagy közzétételét csak a jelen Megállapodás feltételei szabályozzák; ezek a tevékenységek a jelen Megállapodás feltételei által kifejezetten engedélyezett mértéket kivéve tiltott tevékenységnek minősülnek.

  A Szoftver vagy a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó Dokumentáció használata, beleértve a műszaki adatokat is, nem exportálható vagy újraexportálható az Amerikai Egyesült Államok exportigazgatási szabályai, annak végrehajtási szabályai és rendeletei, más amerikai egyesült államokbeli ügynökségek szabályai és rendeletei vagy a Szoftver beszerzési helye szerinti jogrendszer kiviteli és behozatali jogszabályai megsértésével. A törvények megtilthatják a meghatározott személyek, jogi személyek vagy országok részére történő exportálást. Az importkorlátozásokkal kapcsolatos információk a következő webhelyeken találhatók: https://www.treas.gov/ofac és https://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.

 15. Harmadik felek programjai – Előfordulhat, hogy a Szoftverben vagy a Szolgáltatásban szereplő, harmadik féltől származó bizonyos anyagokra más feltételek vonatkoznak, amelyek általában megtalálhatók egy „Read Me” (Olvass el) fájlban vagy a Szoftver vagy a Szolgáltatás „About” (Névjegy) fájljában. A harmadik felek anyagai harmadik felek által engedélyezett szoftverforráskódot tartalmazhatnak egy vagy több nyílt forráskódú vagy ingyenes szoftverlicenc keretében, ideértve a GNU Általános Nyilvános Licencet (General Public License – GPL) is, amely „Nyílt forráskódú licencnek” minősül. A nyílt forráskódú szoftvereket az ebben a Megállapodásban foglaltaktól eltérő feltételekkel engedélyezik, és bizonyos esetekben ellentmondásba kerülhetnek a jelen Megállapodás feltételeivel, és a jelen Megállapodás feltételei helyett alkalmazandók. Ha valamelyik nyílt forráskódú szoftver licence azt kívánja meg tőlünk, hogy adjuk tovább a Szoftverrel vagy a Szolgáltatással, illetve a Szoftver vagy a Szolgáltatás bármely módosításával kapcsolatos forráskódot, akkor kérésre rendelkezésre bocsátjuk a forráskódot.

 16. Nincs elállás – Nem mondunk le a jelen Megállapodás egyik rendelkezéséről sem, kivéve, ha aláírásunkkal ellátva, írásban mondunk le róluk.

 17. Elválaszthatóság – Ha a Megállapodás bármelyik része bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az adott részt a Megállapodásból kihagyottnak tekintjük, a többi rész pedig teljes mértékben érvényesíthető marad, AZZAL A FELTÉTELLEL AZONBAN, HOGY A DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS NEM ALKALMAZANDÓ OLYAN JOGIGÉNYEK ESETÉBEN, AMELYEKNÉL A KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁSOKRA VAGY AZ ÖSSZEVONT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT NEM ENGEDÉLYEZI AZ ALKALMAZANDÓ JOG.

 18. Teljes megállapodás – Ez a Megállapodás tartalmazza az Adatvédelmi közleményünket, valamint bármily tőlünk megvásárolt szolgáltatás tekintetében a Szolgáltatási feltételeket, melyek mindegyike a jelen Megállapodás része. Ez a Megállapodás a teljes megállapodást jelenti Ön és köztünk, és ez szabályozza a továbbiakban igénybe vett Szoftver és szolgáltatások használatát. Ez a Megállapodás a közöttünk korábban a Szoftverrel kapcsolatban létrejött összes megállapodást, illetve a Szoftverrel és Szolgáltatással összefüggő minden más kommunikációt, kijelentést vagy hirdetést felvált.

 19. Engedélyező entitások – A Szoftvert az alábbi jogi entitások egyike engedélyezi az Ön részére:

  1. McAfee, LLC, egy Delaware államban bejegyzett társaság, amely a 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA címen üzemelteti irodáit, amennyiben a Szoftvert Észak-Amerikában, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában vagy a Karib-térségben töltötte le;

  2. McAfee Ireland Limited, amely a Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írország címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftver letöltésére Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában, vagy a Csendes-óceáni térségben került sor; vagy

  3. McAfee Co., Ltd., amely a Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japán címen üzemelteti irodáit, amennyiben a Szoftvert Japánban töltötte le.

 20. Hogyan léphetek kapcsolatba az Intel Security társasággal?

  1. Ügyfélszolgálat és technikai támogatás: https://service.mcafee.com
  2. Adatvédelem: https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/forms/privacy-contact-us.html
 21. Helyi jogszabályok – Az alábbi rész az egyes országok helyi jogszabályaival kapcsolatos információkat tartalmazza, amelyek a jelen Megállapodás esetében alkalmazandók, és amelyek bizonyos rendelkezések helyébe léphetnek.

  1. Ausztrália – Ausztráliai fogyasztók számára:

   A jelen Megállapodás 12. pontjában foglalt korlátozott szavatosság szerinti előnyök azokat az egyéb jogokat és jogorvoslatokat egészítik ki, amelyekkel Ön törvényesen rendelkezhet a szavatosság által érintett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Termékeinkhez olyan garanciák tartoznak, amelyek az ausztráliai 2010. évi fogyasztóvédelmi és versenytörvény (Cth) („Ausztráliai fogyasztóvédelmi törvény“) 2. melléklete értelmében nem zárhatók ki. Komoly hiba esetén Ön cserére vagy visszatérítésre, illetve minden más indokoltan előrelátható veszteségért vagy kárért kártérítésre jogosult. Ön a termékek megjavíttatására vagy kicseréltetésére is jogosult, ha a termékek minősége nem fogadható el, és a hiba nem minősül komoly hibának. Ezt a szavatosságot a McAfee Ireland Limited vállalta, amely a Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írország címen üzemelteti irodáit, de felhívhatja az 1800 998 887 telefonszámot, ha az ausztrál ügyfeleknek elérhető szavatossággal kapcsolatban szeretne kérdéseket feltenni. A szavatossággal kapcsolatos igényeit – saját költségére – az alábbi címre kell eljuttatnia:

   Legal Department
   McAfee Australia Pty Ltd
   Level 20
   201 Miller Street
   North Sydney NSW 2060

   Ausztráliai ügyfelek esetében: ha a szoftvert tartalmazó fizikai adathordozó hibás, akkor a hiba észlelésétől számított 14 napon belül a hibás adathordozót saját költségén vissza kell juttatnia hozzánk a számla másolatával együtt. Az átvételtől számított 14 napon belül értesítjük Önt az átvételről.

   A 12. PONTBAN FOGLALT FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE, AMENNYIBEN AZ AUSZTRÁLIAI JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ AZ ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ GARANCIÁK, A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK, FELTÉTELEK, NYILATKOZATOK VAGY KIKÖTÉSEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. EBBEN AZ ESETBEN A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KORLÁTOZOTTAK.

   A 13(C) PONTBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK AZ AUSZTRÁLIAI FOGYASZTÓKRA.

   A JELEN MEGÁLLAPODÁS EGYIK RENDELKEZÉSE SEM KORLÁTOZ SEMMILYEN OLYAN JOGOT, AMELLYEL ÖN A HATÁLYOS FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY MÁS ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN RENDELKEZHET, IDEÉRTVE AZ AUSZTRÁL FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYT IS, AMELY SZERZŐDÉSSEL NEM ZÁRHATÓ KI AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN.

  2. Kanada – Ha Ön Kanadában töltötte le a Szoftvert, akkor – amennyiben a helyi törvények kifejezetten nem tiltják – a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással összefüggő minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, a kanadai Ontario tartományban hatályos törvények szabályozzák, és e törvények szerint értelmezendők.

  3. Európai Unió, Izland, Norvégia vagy Svájc – Ha Ön az Európai Unióban, Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban szerezte be a Szoftvert, akkor a Szoftver letöltése szerinti ország nemzeti törvényei alkalmazandók.

  4. Japán – Ha Ön Japánban töltötte le a Szoftvert, akkor a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással összefüggő minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, a japán törvények szabályozzák, és e törvények szerint értelmezendők, az alkalmazandó jog választhatóságára való tekintet nélkül.

  5. Hollandia – A hollandiai ügyfelek esetében az eredeti előfizetés automatikus megújítása határozatlan időre történik, a számlázásra pedig az előfizetés feltételeinek megfelelően kerül sor. Ön bármikor megszüntetheti a megújított előfizetését a megújítás után az Ügyfélszolgálaton, legalább 30 nappal korábban jelezve a megszüntetésre vonatkozó szándékát, mi pedig a helyi jogszabályoknak megfelelően arányosan visszatérítjük Önnek a díjat. Ha nem szeretné előfizetését automatikusan megújítani, akkor az eredeti előfizetés lejárata előtt 30 nappal ki kell kapcsolnia fiókjában az automatikus megújítást.

Utolsó frissítés: 2016. április 1.

Elolvastam és elfogadom a Licencmegállapodás és az Adatvédelmi közlemény feltételeit.

Mégse