McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

Aktívan ellenőrzi a számítógépen a vírusvédelmi szoftvert, a tűzfalas védelmet és a webes biztonságot, valamint a megnyitott alkalmazásokban található veszélyforrásokat.

 
 
Szolgáltatások és előnyökLeírásRendszerkövetelmények
McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

 

Licencmegállapodás

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Licencmegállapodást. Az „Elfogadom” lehetőségre kattintással és a szoftver használatával jóváhagyja a Licencmegállapodásban és az Adatvédelmi közleményben foglaltakat.

Megnyitás új ablakban

McAfee licencmegállapodás

Köszönjük, hogy a McAfee-t választotta.

Ez a megállapodás („Megállapodás”) Ön és a McAfee, LLC („McAfee”, a „mi” névmás és annak ragozott formái) között, illetve attól függően, hogy Ön hol lakik, vagy hogyan jutott hozzá a termékhez vagy a szolgáltatáshoz, Ön és a 6. szakaszban felsorolt kapcsolt vállalkozásunk között jön létre. Ez a Megállapodás rögzíti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek keretében Ön használhatja a szoftverünket és a szolgáltatásainkat („Szoftver” vagy „Szolgáltatások”). Az egész dokumentumot olvassa el, a hivatkozott feltételeket is, mert minden feltétel fontos, és együtt alkotják ezt az Önre vonatkozó Megállapodást. KÉRJÜK, FORDÍTSON KÜLÖN FIGYELMET AZ 5. SZAKASZBAN TALÁLHATÓ KÖTELEZŐ DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS A MINŐSÍTETT PERES ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEKRE, MERT AZOK HATÁROZZÁK MEG, HOGYAN TUDJA A JOGVITÁKAT RENDEZNI.

Ön elfogadja ennek a Megállapodásnak a feltételeit, ha az „Elfogadom” gombra kattint, elektronikusan megadja a hozzájárulását, letölti a Szoftvert, vagy egyéb módon használja a Szoftvert vagy igénybe veszi a Szolgáltatásokat. Ha nem ért egyet a Megállapodás feltételeivel, akkor ne telepítse, ne nyissa meg és ne használja a Szoftvert, illetve ne vegye igénybe a Szolgáltatásokat. Ha a Megállapodás több verzióját is elfogadta, akkor az Ön által elfogadott legfrissebb verzió lesz a hatályos Megállapodás közöttünk, és az hatályon kívül helyez, illetve felvált minden korábbi verziót. Ha a jelen Megállapodás bármelyik lefordított változata ellentmondásba kerül az angol nyelvű változattal, akkor az angol nyelvű változat az irányadó.

A Megállapodás tartalma:

 1. A licenc feltételei (ide tartoznak a Korlátozások, a Tulajdonjog, a Módosítások, a Megszűnés és az Adatvédelem)
 2. Fizetés és Támogatási feltételek (ide tartoznak az Automatikus megújítás, a Lemondás, a Visszatérítés, a Támogatás és a Frissítések)
 3. Egyes Termékek és Szolgáltatások különös feltételei (ide tartoznak a Ingyenes termékek is)
 4. Az azonosságvédelmi szolgáltatások különös feltételei
 5. Kötelező döntőbírósági eljárás és minősített peres eljárásról való lemondás
 6. Általános jogszabályi feltételek (ide tartoznak a Korlátozott szavatosság, a Garanciák elhárítása, a Felelősség korlátozása, a Licencadó társaságok és a Helyi jogszabályok rendelkezései)
 7. A McAfee elérhetőségei

 1. A LICENC FELTÉTELEI

  Felhasználási engedély. Nem átruházható, nem kizárólagos, korlátozott időtartamú engedélyt adunk Önnek olyan Szoftver vagy Szolgáltatások személyes használatra történő telepítésére, amelyekre vonatkozóan Ön olyan előfizetést vásárolt, hogy a Licencjogosultságban vagy a Szolgáltatásjogosultságban (értelemszerűen) meghatározott számú eszközön és számú személy által személyes használatra elérhetők legyenek a Rendszerkövetelményeknek megfelelően. A „Licencjogosultság” azoknak a készülékeknek és felhasználóknak a számát és típusát jelenti, amelyek a Szoftver használatára jogosultak a megvásárolt előfizetéséhez tartozó tranzakciós dokumentumokban meghatározottak szerint. Ezen dokumentumok (attól függően, hogy milyen csatornán keresztül vásárolta meg a licencet) közé tartozhat: a fizetési oldal, a webhelyünkön található termékleírási oldal, az e-mailes megerősítés, amelyet a vásárlásról küldünk, a csomag, ha egy kiskereskedelmi üzletben vásárolt, vagy bármely egyéb tranzakciós dokumentum, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk („Tranzakciós dokumentumok”). Ha a Tranzakciós dokumentumokban nincs meghatározva az engedélyezett készülékek vagy felhasználók száma, akkor a Licencjogosultság egy készülékre és egy felhasználóra érvényes. A „Szolgáltatásjogosultság” a megvásárolt szolgáltatások terjedelmét és időtartamát jelenti a megvásárolt előfizetéséhez tartozó Tranzakciós dokumentumokban meghatározottak szerint. Ha a Tranzakciós dokumentumokban nincs a terjedelem vagy az időtartam meghatározva, akkor a Szolgáltatásjogosultság egy készülékre, egy felhasználóra és egyéves időtartamra szól. „Rendszerkövetelmények” alatt azokat az eszközöket és operációs rendszereket kell érteni, amelyeken az adott McAfee-termék megfelelően fog működni a webhelyünkön meghatározottak szerint. A Rendszerkövetelmények teljesítése az Ön felelőssége. Ez magában foglalhatja többek között a Szoftver további használatához szükséges frissítések vagy verziófrissítés elvégzését is.

  Korlátozások. A Szoftvert és a Szolgáltatásokat Ön licencbe kapja, és nem megvásárolja, és azok az amerikai és a nemzetközi jogszabályokban és egyezményekben meghatározott védelem alá esnek. Ön nem jogosult a Szoftver és a Szolgáltatások engedélyünk nélküli sokszorosítására vagy terjesztésére. Ha ezt mégis megteszi, bírságokra és egyéb büntetésekre számíthat az Ön országában érvényes polgári és büntetőjogi törvények alapján. Ön nem teheti meg a következőket: (i) nem fejtheti vissza a Szoftvert és a Szolgáltatást, illetve nem próbálhatja meg más módon megszerezni a forráskódot a Szoftverből vagy a Szolgáltatásokból, kivéve, ha ezt törvény teszi lehetővé; (ii) nem hajthat végre átdolgozást vagy módosítást a Szoftveren és a Szolgáltatásokon, illetve nem hozhat létre származtatott munkát a Szoftver és a Szolgáltatások alapján; (iii) nem teheti közzé a Szoftvert és a Szolgáltatásokat, nem készíthet róluk másolatot (a Tranzakciós dokumentumokban esetlegesen engedélyezett biztonsági másolatokon kívül), nem adhatja el, nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, nem engedélyezheti tovább, illetve nem ruházhatja át semmilyen módon a Szoftvert és a Szolgáltatásokat mások részére; (iv) nem használhatja fel a Szoftvert és a Szolgáltatásokat semmilyen kereskedelmi célra; (v) nem kísérelheti meg, hogy kikerülje a Szoftverbe és a Szolgáltatásokba ágyazott műszaki óvintézkedéseket; (vi) nem használhatja a Szoftvert és a Szolgáltatásokat jogsértésre; (vii) továbbá nem folytathat olyan tevékenységet, amely másokat zavar a Szoftver és a Szolgáltatások használatában. Ha Ön valamilyen mobilkészülékre telepítette a Szoftvert és a Szolgáltatásokat, és valaki másra ruházza át ennek az eszköznek a tulajdonjogát, akkor gondoskodnia kell a Szoftver és Szolgáltatások adott készülékről történő törléséről, valamint a készülékadatok nálunk fenntartott fiókjából történő eltávolításáról. Jogunk van a jelen Megállapodás, a fiók és a Szoftverhez való hozzáférés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, ha azt állapítjuk meg, hogy Ön megszegte a Megállapodást. A Szoftver és a Szolgáltatások kényszerítő technológiát tartalmazhatnak, amely korlátozza a tartalomtár méretét, a sávszélesség-felhasználást vagy a Szoftver és Szolgáltatások telepítésére használható készülékek számát, vagy amely lehetővé teszi számunkra a Szoftverhez és Szolgáltatásokhoz való hozzáférés felfüggesztését, ha Ön megszegte a Megállapodást, vagy ha lejárt a Licence.

  Tulajdonjog. Beszállítóinkkal és partnereinkkel együtt fenntartjuk az adott Szoftverre és Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogunkat és a Szoftverrel és Szolgáltatással kapcsolatos minden jogunkat, ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is. Csak azokat a jogokat ruházzuk át Önre, amelyeket kifejezetten rögzítettünk ebben a Megállapodásban. Amennyiben megjegyzéseket, információkat, véleményeket vagy javaslatokat küld nekünk a Szoftverről és Szolgáltatásokról („Visszajelzés”), akkor hozzájárul ahhoz, hogy korlátozás nélkül, bármilyen célból, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassuk az Ön Visszajelzését.

  Ingyenes szoftver és a Szívességi szolgáltatások. A Szoftver és a Szolgáltatások fogalmába beletartozhatnak (A) a Szoftver ingyenes verziói is, ideértve (i) az ellenszolgáltatásért nyújtott, előfizetésben található funkciókat, amelyekért már nem számolunk fel díjat, vagy amelyeket ingyen biztosítunk Önnek, valamint (ii) bármilyen funkciót, amelyet kipróbálásra, ajándékként vagy értékelésre adunk át Önnek, illetve amelyet „Kiadás előtti”, „Korlátozott kiadás”, „Béta” címkével láttunk el, vagy egyéb módon kísérletinek, tesztelés nélkülinek vagy nem teljeskörűen működőnek minősítettünk („Ingyenes szoftver”); és (B) a Szolgáltatások fogalmába beletartozik bármilyen szolgáltatás, amelyet szívességként és ingyenesen nyújtunk Önnek, és amely az Ingyenes szoftverekhez hasonló címkékkel rendelkezhet, és esetleg még kísérleti, nem tesztelt vagy nem teljeskörűen működő állapotban van („Szívességi szolgáltatások”).

  Díjköteles előfizetés. A Licenc a Tranzakciós dokumentumokban meghatározott előfizetési időszakra („Előfizetési időszak”) és minden ezt követő, megújított időszakra érvényes, kivéve ha az a Megállapodásnak megfelelően megszűnik. Ha Tranzakciós dokumentumokban nincs Előfizetési időszak meghatározva, akkor az alapértelmezett Előfizetési időszak a Szoftver vagy a Szolgáltatások megvásárlásától számított egy év. Ha az Ön előfizetése újabb Előfizetési időszakkal meghosszabbodik, akkor az azt jelenti, hogy Ön elfogadja és tudomásul veszi a McAfee licencmegállapodás akkor érvényes verzióját.

  Ingyenes szoftver és a Szívességi szolgáltatások. A Licenc addig érvényes, amíg az Ingyenes szoftver telepítve van, illetve amíg az Ingyenes szoftvert vagy a Szívességi szolgáltatásokat egyéb módon a rendelkezésére bocsátjuk, és a Licenc továbbra is (értelemszerűen) a Tranzakciós dokumentumok korlátozása alá tartozik.

  A Megállapodás módosítása. Díjköteles előfizetés esetén az előfizetés megújításával Ön elfogadja a frissített Megállapodásba bekerülő változtatásokat, a változtatások pedig az előfizetés ilyen megújításától hatályosak. Ha nem fogadja el a Megállapodást a módosításaival, akkor az automatikus megújítást kikapcsolva, az Előfizetési időszak lejártával a Szoftvert eltávolítva, és a Szoftver vagy Szolgáltatások igénybevételének megszüntetésével el kell utasítania a módosításokat. Az Ingyenes szoftver és a Szívességi szolgáltatások esetén a Megállapodás módosításait azzal fogadja el, hogy folytatja az Ingyenes szoftver vagy a Szívességi szolgáltatás használatát. Ha a frissített Megállapodást nem fogadja el, az Ingyenes szoftver használatára, illetve a Szívességi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó engedélye megszűnik, így be kell szüntetnie az Ingyenes szoftver minden elérését és használatát és a Szívességi szolgáltatások igénybevételét, valamint el kell távolítania számítógépéről az Ingyenes szoftvert.

  Megszűnés. Megszüntethetjük a Megállapodást, ha Ön nem tesz eleget a benne foglalt feltételeknek. Az időtartam lejárata előtt megszüntetheti a Licencet úgy, hogy véglegesen törli a Szoftvert és a Szolgáltatásokat a készülékeiről, és törli a nálunk nyitott fiókját. A Szoftver és a Szolgáltatások törlése előtt tekintse át a Visszatérítési szabályzatunkat, hogy megtudja, jogosult-e visszatérítésre. Ha ez a Megállapodás lejár vagy megszűnik, akkor (i) Ön már nem jogosult használni a Szoftvert és hozzáférni a Szolgáltatásokhoz (ideértve minden online tárolási vagy mentési szolgáltatást is), (ii) véglegesen törölnie kell a Szoftvert és a Szolgáltatásokat, és (iii) törölhetjük vagy megszüntethetjük a fiókját. A megszűnéskor vagy a lejáratkor a szokásos eljárásunkat követjük az Ön összes online tárolt vagy mentett információja, szövege, fájlja, hivatkozása, képe vagy az Ön által számunkra szolgáltatott egyéb anyagok („Tartalom”) törlése céljából. A jelen Szerződés lejárata vagy megszűnése előtt az Ön feladata a Tartalom máshol történő tárolásáról vagy biztonsági másolat készítéséről gondoskodni. Nem feladatunk, hogy másolatot készítsünk és adjunk át az Ön Tartalmáról.

  Adatvédelem. Az adatgyűjtésünk és -kezelésünk módjára vonatkozó további információkért tekintse meg az Adatvédelmi közleményünket.

 2. FIZETÉSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

  FIZETÉS ENGEDÉLYEZÉSE. ÖN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY MI VAGY AZ ERRE FELHATALMAZOTT PARTNERÜNK MEGTERHELJE AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT HITELKÁRTYÁHOZ VAGY BETÉTI KÁRTYÁHOZ TARTOZÓ SZÁMLÁJÁT VAGY MÁS FIZETÉSI ESZKÖZÉT MINDEN OLYAN KÖLTSÉGGEL, AMELY A VÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜL, IDEÉRTVE A MEGÚJÍTÁSOKAT IS. ÖN VÁLLALJA, HOGY HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTAT MINKET, HA MEGVÁLTOZIK A KÁRTYASZÁMA, A LEJÁRAT IDŐPONTJA VAGY BÁRMELY EGYÉB FIZETÉSI INFORMÁCIÓJA. A HITELKÁRTYÁK ÉS A BETÉTI KÁRTYÁK ESETÉBEN ÖN ELFOGADJA, HOGY EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT AZ ÖN KÁRTYAKIBOCSÁTÓJÁTÓL ÉS A MEGFELELŐ KÁRTYAHÁLÓZATON KERESZTÜL KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON KAPOTT INFORMÁCIÓKKAL IS FRISSÍTHETJÜK, ÉS A FRISSÍTETT KÁRTYAINFORMÁCIÓKAT FELHASZNÁLHATJUK A TARTOZÁSSAL ÉRINTETT ÖSSZEGEK LEVONÁSÁRA. ÖN HOZZÁJÁRUL KÁRTYÁJA VAGY FIZETÉSI ESZKÖZE MEGTERHELÉSÉHEZ VAGY ÖSSZEG ARRÓL TÖRTÉNŐ LEEMELÉSÉHEZ.

  Automatikus megújítás. Ön elfogadja, hogy előfizetése automatikusan megújul. Ön engedélyt ad nekünk vagy az erre felhatalmazott partnerünknek, hogy a nyilvántartásban szereplő kártyáját vagy egyéb fizetési eszközét az előfizetése lejárta előtt 30 nappal a megújított időszakra vonatkozó előfizetési díjjal megterheljük. Az árak változhatnak. Az előfizetése folyamatos, és addig érvényben marad, míg Ön le nem mondja. További információért, az előfizetése törléséért, illetve az automatikus megújítás beállításainak módosításáért lépjen be a Saját fiók oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az Ügyféltámogatással. Mielőtt az időszak lejárna, értesítést küldünk az Ön fiókjának profiljában megadott e-mail-címre, tájékoztatva önt a következő megújításról. Amennyiben a megújítás idején a Szoftver vagy a Szolgáltatás neve megváltozott, frissült, vagy észszerű keretek között hasonló funkciókkal rendelkező termék váltotta azt fel („Termékváltás”), úgy saját belátásunk szerint automatikusan az új termékkel újíthatjuk meg az Ön előfizetését, legfeljebb az új termék engedmény nélküli árának megfelelő díj felszámításával.

  AZ ELŐFIZETÉST KÖVETŐEN ONLINE FIÓKJÁBAN VAGY AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SEGÍTSÉGÉVEL ÖN BÁRMIKOR KIKAPCSOLHATJA AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST. HA NEM SZERETNÉ ELŐFIZETÉSÉT AUTOMATIKUSAN MEGÚJÍTANI, AKKOR AZ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAK LEJÁRATA ELŐTT TÖBB MINT HARMINC NAPPAL KI KELL KAPCSOLNIA AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST. HA NEM KAPCSOLJA KI AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST, AKKOR AZ EGYES MEGÚJÍTÁSOK IDŐPONTJÁBAN HATÁLYOS MEGÁLLAPODÁSNAK MEGFELELŐEN AZ ELŐFIZETÉSE A MEGÚJÍTÁSI IDŐSZAKKAL MEGHOSSZABBODIK, KIVÉVE HA ÖN AZT LEMONDJA (VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN MI MEGSZÜNTETJÜK).

  AZ AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁS KIKAPCSOLÁSAKOR MEGSZŰNIK MINDEN PRÉMIUM FUNKCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁS, AMELYET KIZÁRÓLAG AZOKNAK AZ ÜGYFELEKNEK KÍNÁLUNK, AKIK AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁST VÁLASZTOTTAK, ÉS DÍJKÖTELES ELŐFIZETÉSSEL RENDELKEZNEK.

  Lemondás. A Visszatérítési szabályzatban foglaltak kivételével az előfizetés lemondása vagy a Megállapodás megszűnése nem jogosít fel visszamenőleges visszatérítésre vagy a lemondás időpontja szerint számított arányos díj fizetésére. Az előfizetés lemondása vagy a Megállapodás felmondása esetén a jövőbeni díjat nem kell megfizetnie, és az akkor érvényes Előfizetési időszak végéig férhet hozzá az előfizetett Szoftverhez és Szolgáltatáshoz.

  Visszatérítés. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a McAfee-nál vásárolt Szoftver és Szolgáltatások esetén hogyan tarthat igényt visszatérítésre, kérjük, olvassa el a Visszatérítési szabályzatunkat.

  Adatforgalmi költségek. A Szoftver használatával és a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben az adat- vagy mobilszolgáltatójánál felmerült költségekért Ön tartozik felelősséggel, ideértve az adatforgalmazási vagy percfelhasználási keretének túllépéséért, illetve a hazai vagy a nemzetközi sms-szolgáltatás igénybevételéért felszámított többletdíjat vagy többletköltséget is.

  Támogatás és frissítések. Ha a Szoftverhez és a Szolgáltatásokhoz járt technikai támogatás, és Ön rendelkezik érvényes díjköteles előfizetéssel, akkor az éppen érvényes szabványos támogatási ajánlataink alapján kap technikai támogatást. Nem minden Szoftverhez és Szolgáltatáshoz jár technikai támogatás. A technikai támogatással és a további opciókkal kapcsolatos információkért tekintse át a Tranzakciós dokumentumokat vagy a Szolgáltatási feltételeket (értelemszerűen). Szabványos támogatási ajánlataink, szabályzataink és eljárásaink időről időre változhatnak, és országonként eltérők lehetnek. A Szoftver és a Szolgáltatások előző verziójának támogatására vonatkozó bármilyen kötelezettségünk megszűnik, amint a Szoftver és a Szolgáltatások frissítése, módosított vagy későbbi változata, illetve egyéb frissítése („Frissítés”) elérhetővé válik. Az Ön kényelme és annak biztosítása érdekében, hogy a készülékein lévő Szoftver tartalmazza az általunk kifejlesztett új funkciókat, a jelen Megállapodás elfogadásával Ön engedélyezi számunkra az elérhető Frissítések, és (az Ön kérésére vagy engedélyével) az új Szoftver automatikus telepítését az Ön készülékeire, amennyiben lehetőségünk van az ilyen háttérben futó telepítés elvégzésére. Előzetesen telepíthetünk egy Szoftvert, de az engedélye nélkül nem aktiváljuk. A Frissítéseket vagy az Ingyenes szoftverekhez a technikai támogatást saját belátásunk szerint nyújtjuk, és azokat bármikor beszüntethetjük.

  A termék és a szolgáltatások életciklusa. Időről időre – saját belátásunk szerint – dönthetünk úgy, hogy megszüntetünk bizonyos Szoftvereket vagy Szolgáltatásokat, illetve azok egyes funkcióit. A „Támogatás vége” azt az időpontot jelenti, amikor már nem biztosítunk automatikus javításokat, Frissítéseket vagy technikai támogatást meghatározott Szoftverekhez vagy Szolgáltatásokhoz. Ha az Ön előfizetésének megújítási időszaka a Támogatás vége után járna le, akkor Ön nem tudja az előfizetést megújítani.

 3. EGYES TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

  Szolgáltatások. A jelen Megállapodás és az alkalmazandó Tranzakciós dokumentumok mellett bizonyos tőlünk vásárolt Szolgáltatásokra Kiegészítő szolgáltatási feltételek vonatkoznak, amelyek megtalálhatók a webhelyünkön. A biztonsági Szolgáltatásokat frissíteni kell, hogy azok meg tudjanak birkózni az új fenyegetésekkel, javuljon a teljesítmény, valamint hogy egyéb üzleti szempontok is érvényesülhessenek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előfizetési időszak alatt módosíthatjuk a Szolgáltatások jellemzőit és funkcionalitását. Az ilyen módosítások lényegesen nem csökkentik a Szolgáltatások funkcionalitását. Egyes készülékeken nem vehetők igénybe a Szolgáltatások. A Szolgáltatás igénybevételéhez nagysebességű internetkapcsolat szükséges, és a készülékének meg kell felelnie az alkalmazandó Rendszerkövetelményeknek.

  A Safe Family szolgáltatás és többfelhasználós termékek. Ha Ön felnőtt, szülő vagy gondviselő, akkor nyomon követésre vagy ellenőrzésre csak a saját gyermekei, a gondviselőként felügyelt gyermekek, illetve csak olyan személyek esetében használhatja a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akiktől jogszerű felhatalmazást kapott a nyomon követésre vagy figyelésre. Az Ön felelőssége, hogy megszerezze minden olyan külső fél felhatalmazását, akire kiterjeszti azt a többfelhasználós Szoftvert vagy Szolgáltatást, amely nyomon követ vagy figyel.

  Ingyenes szoftver. Ha az Ön által letöltött vagy más módon megkapott Szoftver és Szolgáltatások Ingyenes szoftvernek minősülnek, akkor a Megállapodásnak ez a része is alkalmazandó. Amennyiben az ebben a részben található rendelkezések ellentmondásban vannak a jelen Megállapodás bármelyik másik kikötésével vagy feltételével, úgy ez a rész a többi kikötés és feltétel helyébe lép az Ingyenes szoftver vonatkozásában, de csak az ellentmondás feloldásához szükséges mértékben. Az Ingyenes szoftvereket „jelenlegi formájukban” bocsátjuk rendelkezésre, mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia, kártalanítási kikötés, karbantartás vagy támogatás nélkül, a törvény által ki nem zárható vagy nem korlátozható törvényes jogok érvényessége mellett. Ön tudomásul veszi, hogy az Ingyenes Szoftver hibákat, programhibákat vagy más olyan problémákat tartalmazhat, amelyek rendszerhibákat vagy más hibákat, illetve adatvesztést okozhatnak. Ön tudomásul veszi, hogy nem ígértük vagy nem garantáltuk Önnek, hogy az Ingyenes szoftvert bejelentjük vagy bárki számára rendelkezésre bocsátjuk a jövőben, hogy semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos kötelezettségünk nincs az Ingyenes szoftver bejelentésére vagy bevezetésére vonatkozóan, és hogy nem vagyunk kötelesek az Ingyenes szoftverhez hasonló vagy azzal kompatibilis termék bevezetésére, illetve bármelyik Ingyenes szoftver frissítésére. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi, hogy az Ingyenes szoftvert kizárólag a saját kockázatára használja.

  Az „Ön készülékének élettartamára szóló” előfizetés. Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés egyetlen Windows-számítógépen vagy Android-mobileszközön (az „Ön eszközén”) alkalmazható, ha az Ön eszközével együtt vásárolta azt, vagy legfeljebb három eszközén alkalmazható, ha Ön külön vásárolta meg az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetést. Az Ön készülékére történő megfelelő telepítés után az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés az Ön készülékének hátralevő, iparági szabvány szerinti hasznos élettartama alatt lesz aktív, és Ön egy évig a szokásos munkaidő alatt angol nyelvű telefonos és internetes technikai támogatásra, illetve angol nyelvű internetes technikai támogatásra jogosult az Ön készülékének ipari szabvány szerinti hasznos élettartama alatt (egy számítógép ipari szabvány szerinti hasznos élettartama 5–7 év, táblagép vagy okostelefon esetében 3 év) mindaddig, amíg az Ön készülékére jelenleg telepített operációs rendszer nem legalább két verzióval régebbi, mint a legfrissebb verzió (például „Windows 10.x” vagy „Android 4.x”). Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés semmilyen esetben és semmilyen körülmények között sem adható át más személynek vagy ruházható át más személyre, PC-re vagy készülékre. Ha eladja vagy más módon ruházza át az Ön készülékét egy másik személyre az Ön készüléke hasznos élettartamának vége előtt, akkor az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés érvénytelenné válik és megszűnik, és az Ön készülékének következő tulajdonosa nem jogosult az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés telepítésére, használatára és birtoklására. Az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés átruházására, áthelyezésére vagy egy másik PC-re vagy készülékre történő újratelepítésére tett kísérlet, vagy az előfizetésnek az eredeti PC-nél vagy készüléknél több, vagy – adott esetben – az eredeti három PC-nél vagy készüléknél több készülékre történő telepítésére tett próbálkozás megszünteti az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetés telepítésére, használatára és birtoklására szóló jogot. A naprakész állapot megőrzése és a támogatás igénybevétele érdekében időnként frissítenie kell az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-szoftvert, és át kell térnie az azonos termékszintű McAfee-szoftver legfrissebb verziójára. Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy az „Ön készülékének élettartamára szóló” előfizetéstől eltérő, másmilyen McAfee-termékre tér át, akkor az ilyen termékfrissítésnél: (1) meg kell fizetnie az adott termék érvényes díját; (2) a licenc NEM az „Ön készülékének élettartamára szóló” licenc lesz; és (3) az Ön előfizetése és az „Ön készülékének élettartamára szóló” McAfee-előfizetésre vonatkozó licence értesítés vagy a korábban kifizetett pénzösszeg visszatérítése nélkül automatikusan megszűnik.

  Víruseltávolítás, TechMaster szolgáltatások vagy Vírusvédelmi biztosíték. Ha az előfizetése Víruseltávolítási szolgáltatást, TechMaster szolgáltatást, Vírusvédelmi biztosítékot vagy hasonló szolgáltatást tartalmaz, amelynek keretében mi vagy valamelyik partnerünk hozzáfér a készülékéhez azért, hogy megkísérelje a kártevő program eltávolítását, illetve egyéb meghatározott szolgáltatásokat nyújtson, akkor további feltételek érvényesek a Tranzakciós dokumentumokban és a szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint, amelyek elérhetők a webhelyünkön. A kártevőprogram-eltávolítási Szolgáltatások teljesítésére minden, kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítést megteszünk. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem minden kártevő programot lehet eltávolítani a Szolgáltatások keretében, és nem garantáljuk, hogy minden kártevő programot el tudunk távolítani a készülék(ei)ről. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárjuk a felelősségünket a Szolgáltatások, bármely tevékenység vagy mulasztás következtében előforduló adatszivárgásért vagy -visszaállításért, illetve a rendszer(ek) vagy hálózatok használatában történő kimaradásért, ideértve az általunk vagy a képviselőink által elkövetett gondatlanságot is. Ha bármilyen jelszóval vagy egyéb, a hozzáférés szabályozásával kapcsolatos problémán dolgozunk, akkor nyomatékosan ajánljuk, hogy az ilyen jelszót vagy jelszavakat azonnal változtassa meg a Szolgáltatások teljesítése után. Ön elfogadja, hogy a készülékén lévő Szoftver használatára jogosító licenccel rendelkezik, és hogy az internetet a saját kockázatára használja. A Szolgáltatások igénybevételével Ön megerősíti, hogy (i) teljes hozzáférése van ahhoz a hardverhez és szoftverhez, amelyre a Szolgáltatást vásárolja, valamint hogy (ii) minden olyan, a hardveren található szoftverről és adatról készített egy biztonsági mentést egy különálló adathordozóra, amelyre a Szolgáltatások hatással lehetnek. A Vírusvédelmi biztosíték igénybevételéhez az automatikus megújítás szolgáltatásnak aktívnak kell lennie, és meg kell felelnie a webhelyünkön közzétett kiegészítő feltételeknek és korlátozásoknak.

  Jelszókezelés. Ön a felelős a jelszava biztonságáért, valamint a fiókja egyéb módon történő biztonságos állapotban tartásáért. Jelszavát és a fiókjához tartozó titkos kulcsot biztonságban kell tartania, mert előfordulhat, hogy nélkülük nem tud hozzáférni az adataihoz. Kizárólag Ön a felelős a fiókjában végzett tevékenységekért, ideértve fiókjának mások által történő használatát is. Haladéktalanul értesítenie kell minket, ha fiókjának illetéktelen használatát tapasztalja. Nem vállalunk felelősséget fiókjának illetéktelen használatából eredő veszteségekért, azonban Ön felelőssé tehető mindazokért a veszteségekért, amelyeket mi vagy mások szenvednek el az illetéktelen használat miatt. NINCS HOZZÁFÉRÉSÜNK A FŐ JELSZAVAKHOZ, ÉS NEM TUDJUK TITKOSÍTOTT ADATAIT VISSZANYERNI, HA BÁRMELYIK JELSZÓKEZELŐ FUNKCIÓ VAGY SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN ÖN ELFELEJTI A FŐ JELSZÓT. Jelszókezelő Szoftverünk ingyenes és prémium változatait kínáljuk. Az ingyenes változat korlátozza az Ön által tárolható egyedi fiókok maximális számát (például webhelyek vagy alkalmazások belépési adatait). A Szoftver prémium változata ingyenesen tölthető le a promóció alatt, de a promóciós időszak végén Ön nem nyithat új, egyedi fiókokat, ha túllépte az ingyenes változat által megengedett maximális számot. Ha Ön valamilyen McAfee jelszókezelő szoftvert tölt le, akkor a letöltésért előfizetési díjat kell fizetnie az adott letöltéssel kapcsolatban megadott díj szerint, valamint a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően.

  WebAdvisor. A McAfee WebAdvisor olyan Szoftver (megfelelő webhellyel), amely útmutatással szolgál a felhasználóknak az egyes webhelyekhez esetleg kapcsolódó veszélyekről. A WebAdvisor Szoftver színkódos szimbólumokat jelenít meg a jelentősebb keresők által megadott hivatkozások mellett, a kapcsolódó weboldalak pedig dossziéoldalakkal rendelkeznek, amelyek a webhely értékelését befolyásoló tényezőkről adnak tájékoztatást. A besorolások elsősorban automatizált módszerek használatából származnak; a WebAdvisor Szoftver nem tudja a webhely kialakításának minden lehetséges szempontját érzékelni vagy megvizsgálni, illetve nem tudja megállapítani a webhely tulajdonosának szándékát. Mi nem ellenőrizzük külső felek webhelyeinek tartalmát, illetve nem vállalunk felelősséget azokért, és előfordulhat, hogy a külső felek webhelyein kifogásolható, nem megfelelő vagy sértő tartalom található. A WEBHELYBESOROLÁSOK NEM GARANTÁLJÁK EGYETLEN KONKRÉT WEBHELY KONKRÉT GYAKORLATAIT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁT SEM, ÉS A WEBHELY BESOROLÁSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM JELENTIK AZT, HOGY EGYETÉRTÜNK AZ ADOTT WEBHELY TARTALMÁVAL, TÉMÁJÁVAL, MINŐSÉGÉVEL VAGY HASZNOSSÁGÁVAL.

  A Szolgáltatás munkameneteinek figyelése. Mi és a partnereink figyelhetjük és rögzíthetjük (de nem vagyunk rá kötelesek) a Szolgáltatás munkameneteit (ideértve a telefonbeszélgetéseket és az online munkameneteket is) az ügyfélszolgálat javítása, belső képzés és belső piackutatás érdekében. Ön ezennel engedélyezi nekünk, hogy figyeljük és rögzítsük a Szolgáltatásokat, valamint hogy bármilyen információt felhasználjunk vagy megosszunk, amely szükséges vagy megfelelő egy jogszabályi rendelkezés, előírás vagy egyéb kormányzati kérés teljesítéséhez, hogy Önnek vagy egyéb felhasználóknak nyújthassuk a szolgáltatást, valamint hogy javíthassuk az Önnek a jövőben nyújtott Szolgáltatásokat. Ön azt is engedélyezi, hogy a Szolgáltatások javítása érdekében az adatait mások adataival olyan módon egyesítsük, hogy az ne tegye Önt vagy bárki mást egyedileg azonosíthatóvá, valamint képzési, marketing-, promóciós és egyéb üzleti célokra.

 4. AZ AZONOSSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI.

  Ezek a feltételek kizárólag akkor alkalmazandók, ha nálunk vagy az egyik megbízható üzleti partnerünknél regisztrál az azonosságvédelmi szolgáltatásokra, azokhoz jogosultságot szerzett, vagy azokat használja (ezeket a szolgáltatásokat időnként „azonosságvédelmi szolgáltatásoknak” nevezzük).

  Az azonosságvédelmi szolgáltatásokat kizárólag az Amerikai Egyesült Államok lakosai vehetik igénybe, akik érvényes társadalombiztosítási számmal rendelkeznek. A következő típusú információkat kérjük Öntől, amikor a Szolgáltatásokra regisztrál: (i) elérhetőségek (mint például név, cím, telefonszám és e-mail-cím); (ii) a személyazonossággal kapcsolatos információk (mint például a születési dátum, személyi igazolvány száma, társadalombiztosítási szám); (iii) az személyazonossága megállapításához szükséges információk és a pénzügyi adatai (mint például a hitelkártya száma). Ezekre az információkra azért van szükség, hogy megállapíthassuk a személyazonosságát, beszedhessük Öntől a Szolgáltatásokért járó díjat, valamint hogy teljesíthessük a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségünket Ön felé (ideértve a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékig a személyazonosságának nyomon követését és olyan külső felekkel folytatott kommunikációt, mint például a személyazonosítás ellenőrzésére jogosult vállalatok, külső fél szolgáltatók, külső fél adatszolgáltatók, fogyasztóinformációs ügynökségek, hitelnyilvántartók, fizetéshitelesítő vállatok, rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek). A McAfee Adatvédelmi közleménye meghatározza, hogy mi (vagy a nevünkben eljáró egyéb személyek) hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Önre vonatkozó információkat az azonosságvédelmi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban, és az Ön felelőssége megismerni az Adatvédelmi közleményt, mielőtt elfogadná ezt a Licencmegállapodást, illetve igénybe venné a Szolgáltatásokat.

  Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás elfogadásával és az azonosságvédelmi szolgáltatások igénybevételével Ön nekünk és az alkalmazottainknak, ügynökeinknek, leányvállalatainknak, partnereinknek, alvállalkozóinknak, külső fél szolgáltatóinknak és adatszolgáltatóinknak, illetve minden, a tisztességes hitelinformációról szóló törvény (FCRA) akkor érvényes változata szerinti egyéb hitelinformációs ügynökségnek (ideértve az Experiant, a TransUniont, az Equifaxot és azok leányvállalatait) írásbeli utasításokat (a jelen feltételekben leírtak szerint), jóváhagyást és engedélyt ad az összes nemzeti hitel- vagy fogyasztóinformációs ügynökségtől származó fogyasztóinformációk (ideértve az Önről, vagy ha alkalmazandó, akkor az Ön által regisztrált gyermekekről szóló hitelinformációkat is) való hozzáférésre és azok felhasználására, valamint hogy külső fél adatszolgáltatókkal és minden egyéb ilyen nemzeti hitelinformációs ügynökséggel adatokat cseréljünk Önről annak érdekében, hogy a személyazonosságát igazoljuk és nyomon kövessük, illetve az azonosságvédelmi szolgáltatásokat nyújtani tudjuk Önnek.

  A tisztességes hitelinformációról szóló törvény. A tisztességes hitelinformációról szóló törvény (Fair Credit Reporting Act, FCRA) lehetővé teszi, hogy Ön bármely fogyasztóinformációs ügynökségtől megszerezze a saját fogyasztói aktájában az erre irányuló kérés időpontjában szereplő adatokat. A fogyasztóinformációs ügynökségnél vezetett aktájában szereplő összes adatot közvetlenül az ilyen fogyasztóinformációs ügynökségtől kell kérni. A McAfee azonosságvédelmi szolgáltatások által kiállított vagy az attól igényelt fogyasztóinformációk nem minősülnek az FCRA és hasonló jogszabályok által előírt a fogyasztóinformációs ügynökségek általi adatközlésnek.

  Az FCRA szerint Ön minden évben egyszer jogosult hozzájutni a hitelinformációi egy ingyenes példányához minden nemzeti hitelinformációs ügynökségnél. Az FCRA szerinti éves ingyenes jelentését itt igényelheti: www.annualcreditreport.com.

  Ön akkor is jogosult megkapni a hitelinformációi egy ingyenes példányát a fogyasztóinformációs ügynökségtől, ha:

  Az ilyen ügynökség által szolgáltatott fogyasztóinformációk alapján az elmúlt 60 napban Ön elutasító vagy egyéb módon kedvezőtlen döntést kapott fogyasztói, biztosítási, foglalkoztatási vagy állami engedéllyel, illetve állami juttatással kapcsolatban.

  Az ilyen ügynökség által szolgáltatott fogyasztóinformációk alapján az elmúlt 60 napban Ön ház- vagy lakásbérlettől esett el, vagy a szokásosnál magasabb kauciót kellett fizetnie.

  Ön írásban igazolja, hogy munkanélküli, és az ilyen igazolás megtételének időpontjától számított 60 napos időszak alatt munkahelyre jelentkezik.

  Ön írásban igazolja, hogy közjóléti támogatásban részesül.

  Ön írásban igazolja, hogy okkal feltételezi, hogy az ilyen fogyasztóinformációs ügynökségnél található aktája visszaélés miatt pontatlan információkat tartalmaz.

  Továbbá ha Ön Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey vagy Vermont államokban lakik, akkor a fogyasztóinformációk egy ingyenes példányára jogosult évente, és ha Georgia államban lakik, akkor a fogyasztóinformációk két ingyenes példányára jogosult évente. Illinois állam lakosai esetén a fogyasztóinformációs ügynökségeknek jogszabályi kötelezettségük van arra, hogy kérésre átadják Önnek a fogyasztói nyilvántartás egy másolatát díj vagy névleges díj felszámítása nélkül. Egyéb esetekben a fogyasztóinformációs ügynökség észszerű mértékű díjat számíthat fel a fogyasztóinformációk másolatáért.

  A tisztességes fogyasztóinformációról szóló törvény lehetővé teszi, hogy Ön a fogyasztóinformációkban szereplő pontatlan vagy hiányos adatokat vitassa. ÖN NEM KÖTELES MEGVÁSÁROLNI A FOGYASZTÓINFORMÁCIÓKAT A FOGYASZTÓINFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGTŐL AHHOZ, HOGY AZ ABBAN SZEREPLŐ PONTATLAN VAGY HIÁNYOS ADATOKAT VITASSA, ILLETVE HOGY MEGKAPJA AZ INFORMÁCIÓK EGY PÉLDÁNYÁT AZ EQUIFAXTÓL, AZ EXPERIANTÓL VAGY A TRANSUNIONTÓL, A HÁROM NEMZETI FOGYASZTÓINFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGTŐL, ILLETVE BÁRMELY MÁS FOGYASZTÓINFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGTŐL.

  Az Equifax, az Experian és/vagy a TransUnion folytathat olyan gyakorlatot, hogy további példányt adnak a fogyasztóinformációkból a fent felsorolt eseteken kívül is. Ha kapcsolatba szeretne lépni az Equifax, az Experian vagy a TransUnion ügynökségekkel, hogy közvetlenül tőlük igényelje a fogyasztóinformációk másolatát, illetve ha vitatni szeretné az Equifax, az Experian vagy a TransUnion hitelinformációiban szereplő adatokat, kérjük, ezt a következő elérhetőségeken tegye meg:

  Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)
  Equifax: 1-800-685-1111
  TransUnion: 1-800-916-8800
  Az FCRA szerinti jogainak teljes összefoglalásáért kattintson ide.

  A garanciával kapcsolatos további jognyilatkozat és a felelősség korlátozása. Alább megtalálja a azonosságvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó garanciával kapcsolatos további jognyilatkozatot és a felelősség korlátozását:

  SEMMILYEN, A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL VAGY AZOKBÓL TŐLÜNK KAPOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY KIFEJEZETTEN NEM SZEREPEL EBBEN A MEGÁLLAPODÁSBAN. AZ AZONOSSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKAT „JELENLEGI FORMÁJUKBAN” („AS IS”) ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” (“AS AVAILABLE”) NYÚJTJUK. A MCAFEE, LLC ÉS KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓI NEM TESZNEK OLYAN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT NYILATKOZATOT, VAGY VÁLLALNAK OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZIK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN AZZAL KAPCSOLATOS KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT. AZ EDDIGIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A MCAFEE, LLC ÉS KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓI NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT AZ AZONOSSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, AKTUALITÁSÁÉRT, KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGÁÉRT, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉÉRT VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT, ÉS NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN AZ AZONOSSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE VAGY A BENNÜK FOGLALT ADATOK OKOZTAK.

  Nem vagyunk hitelképesség javítását végző vagy hasonlóan szabályozott szervezet egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint, és nem nyújtunk hitelképességet javító tanácsadást.

  A mi hitelfigyelő kínálatunk csak a vásárló fogyasztóhoz kapcsolódó hitelinformációkat kíséri figyelemmel, és a vásárló fogyasztóhoz kapcsolódó hitelinformációkat nem követi nyomon, hasonlítja össze vagy végez kereszthivatkozást egyéb hitelinformációkhoz képest, amelyeket az adott hitelinformációs irodák kezelnek.

  Nem követjük nyomon az összes üzletágban előforduló minden tranzakciót.

  A hitelbírálati minősítéshez, a hitelinformációkhoz és a hitelfigyeléshez további verifikációs eljárásra lehet szükség, és az eljárás befejezéséig a hitelszolgáltatások felfüggesztésre kerülnek. A személyazonossága igazolásáig csökkentett szolgáltatási díjat kell fizetnie.

  A Vantage Score hitelbírálati minősítés a Vantage Score 3.0 hitelbírálati minősítést jelenti, amely az Equifaxtól, az Experiantól és a TransUniontól külön-külön származó adatokon alapul. Külső felek más Vantage Score-t vagy eltérő hitelbírálati minősítési típust használhatnak a hitelképessége megállapítására.

  A McAfee® Identity Theft Protection Essential és Premium szolgáltatásokhoz szükséges Experian- és TransUnion-hitelfigyelés néhány nap alatt indul el.

  Ön kijelenti és szavatolja, hogy az azonosságvédelmi szolgáltatásokat (és az azokban szereplő adatokat) kizárólag arra használja fel, hogy tényleges visszaélés, engedély nélküli tranzakciók, igények vagy egyéb felelősség ellen védekezzen vagy azt megakadályozza, és egyéb célra nem.

  A teljesítés késedelméért vagy elmaradásáért nem tartozunk felelősséggel, ha az olyan okból következik be, amely az ellenőrzési körünkön kívül esik.

  Az azonosságvédelmi szolgáltatások kiegészítő licencfeltételei

  Ön tudomásul veszi, hogy a McAfee fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa azt az ajánlatot, amely az azonosságvédelmi szolgáltatások előfizetését jelenti, valamint hogy megváltoztassa ennek az előfizetésnek az árát.

  Ön tudomásul veszi, hogy a McAfee fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse az azonosságvédelmi szolgáltatásokat, és/vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtó külső félhez irányítsa át Önt.

  Az azonosságvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó ingyenes előfizetés a feliratkozástól számított egy évig érvényes.

 5. KÖTELEZŐ DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS MINŐSÍTETT PERES ELJÁRÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS

  Minden, nem az Európai Unió területéről származó ügyfél részére.

  Megállapodás a vitás ügyek döntőbírósági rendezéséről. Bármilyen, a Megállapodással, a Szoftverrel vagy a tőlünk kapott bármelyik berendezéssel, termékkel vagy Szolgáltatással (vagy az ilyen termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó bármilyen hirdetéssel) kapcsolatban, azokkal összefüggésben vagy azokból eredően az Ön által vagy általunk támasztott bármilyen jogigény, jogvita vagy vitás ügy – a jogigény típusától, a jogalaptól vagy a jogorvoslattól függetlenül – (a továbbiakban „Jogigény”) eldöntése bármely fél kérésére megbízható, kötelező érvényű döntőbírósági eljárással történik. A vitás ügyek döntőbírósági rendezéséről szóló megállapodás magában foglalja továbbá: (i) a döntőbíróságra vonatkozó rendelkezések végrehajthatóságával és értelmezésével kapcsolatos Jogigényeket is; (ii) az Ön által, az Ön nevében vagy Önnel összefüggésben támasztott Jogigényeket (például egy alkalmazott, jogi képviselő, ügynök, jogelőd, jogutód, örökös, engedményes, csődgondnok részéről); (iii) a közvetlenül velünk és/vagy anyavállalatunkkal, leányvállalatainkkal, jogutódainkkal, engedményeseinkkel, alkalmazottainkkal és ügynökeinkkel kapcsolatos Jogigényeket; valamint (iv) a közös keresetből, ügyészi eljárásból vagy egyéb reprezentatív eljárásból eredő Jogigényeket; abban kifejezetten megállapodva, hogy az ilyen Jogigények döntőbírósági rendezése csak egyéni (nem közös kereseti és nem reprezentatív) alapon történhet, és a döntőbíró csak egyéni (nem közös kereseti és nem reprezentatív) alapon hozhat ítéletet. ÖN ÉS MI MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY NEM INDÍTUNK KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁST, ÖSSZEVONT ELJÁRÁST ÉS ÜGYÉSZI ELJÁRÁST, ÉS NEM TÁMASZTUNK MÁS REPREZENTATÍV IGÉNYT DÖNTŐBÍRÓSÁGON, ILLETVE NEM INDÍTUNK ILYEN ELJÁRÁST BÍRÓSÁGON. A DÖNTŐBÍRÓSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁVAL ÖN VÁLLALJA, HOGY LEMOND A KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁSBAN, REPREZENTATÍV ELJÁRÁSBAN, ÜGYÉSZI ELJÁRÁSBAN VAGY ÖSSZEVONT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRE VAGY AZOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE VONATKOZÓ JOGÁRÓL A DÖNTŐBÍRÓSÁG IGÉNYBEVÉTELÉT CÉLZÓ JELEN RENDELKEZÉSBEN FOGLALT BÁRMELYIK ÜGYBEN.

  Értesítés vitás ügyről. A döntőbírósági eljárást kezdeményező félnek először a másik felet kell a vitás kérdésről írásban értesítenie a döntőbírósági eljárás kezdeményezése előtt legalább 60 nappal. Az értesítést a következő címre kell küldeni: McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Az értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, címét és elérhetőségeit, a vitás ügy felvetésének alapjául szolgáló tényeket és a kártérítési igényt. Ön és mi informális tárgyalások útján észszerű keretek között igyekszünk megoldani a vitás kérdést a vitás ügyről szóló értesítés elküldésétől számított 60 napon belül. Ön vagy mi 60 nap eltelte után kezdeményezhetjük a döntőbírósági eljárást.

  A döntőbírósági eljárás kezelése. ha a vitás ügy nem oldódik meg informális tárgyalások útján, akkor a jogigényeket, vitás ügyeket vagy vitákat bármely fél kérésére nem az állami törvények, hanem kizárólag a Szövetségi döntőbírósági törvény („FAA”) által szabályozott, kötelező érvényű döntőbírósági eljárás alapján kell rendezni. ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY A VITÁS KÉRDÉSEKBEN BÍRÓSÁG VAGY BÍRÓ ELŐTT PERT INDÍTSON (VAGY RÉSZES FÉLKÉNT VAGY MINŐSÍTETT TAGKÉNT RÉSZT VEGYEN) ILYEN PERBEN. Ehelyett a vitás ügyek megoldása egyedi alapon, egyetlen, semleges döntőbíró előtt történik, és az eljárás bizalmas jellegű. A döntőbíró a saját joghatóságában engedéllyel tevékenykedő és legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező ügyvéd, vagy nyugalmazott vagy korábbi bíró lehet, akit az AAA szabályainak megfelelően választanak ki. A döntőbírónak a jelen Megállapodás feltételei szerint kell eljárnia, és a döntőbírósági eljárást az AAA-törvény fogyasztói vitás ügyek rendezésére vonatozó kereskedelmi választottbírósági szabályai és kiegészítő eljárásai szabályozzák, a jelen Megállapodás módosításának megfelelően („Döntőbírósági szabályok”). További információkért látogasson el az adr.org webhelyre, vagy hívja az 1-800-778-7879 telefonszámot. A 25 000 amerikai dollárnál kisebb értékű keresetek vagy ellenkeresetek kivételével a döntőbíró indoklással ellátott írásbeli határozatot ad ki, amely kellő magyarázattal szolgál azokra a lényeges megállapításokra és következtetésekre vonatkozóan, amelyeken az ítélet alapszik. A döntőbírósági eljárásokat angol nyelven kell lefolytatni, és az Amerikai Egyesült Államok FAA-törvénye alkalmazandó a tolmácsolásra, a végrehajtásra és az eljárás lefolytatására a jelen Megállapodás kötelező döntőbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint. Az ítélet bizalmas jellegű, és csak a szükséges mértékben hozható nyilvánosságra döntés meghozatalához, vagy ha azt törvény írja elő. Ön és mi továbbá megállapodunk abban, hogy a döntőbíróság ítélete alapján bármely illetékességgel rendelkező bíróság ítéletet hozhat. A döntőbíró ítélete csak a megnevezett felek közötti jogokat és kötelezettségeket határozza meg, és csak a döntőbíróság elé került igényekre vonatkozik, és semmilyen kihatása sincs bármilyen más vitás ügy által érintett jogokra és kötelezettségekre.

  Költségek. A döntőbírósági eljárást kezdeményező fél fizeti a kezdeti bejelentési díjat. Ha Ön döntőbírósági eljárást kezdeményez, és az Ön javára születik ítélet, akkor mi megtérítjük Önnek a bejelentési díjat. Meghallgatás esetén mi fizetjük a meghallgatás első napjára vonatkozó díjakat és költségeket. Az összes többi díjat és költséget a döntőbírósági szabályoknak megfelelően osztjuk szét. Megelőlegezzük vagy megtérítjük a bejelentési és egyéb díjakat, ha a döntőbíró úgy ítéli meg, hogy Ön nem tud fizetni, vagy ha Ön felkér erre minket, és mi azt indokoltnak látjuk. Mindegyik fél maga viseli saját ügyvédei, szakértői és tanúi költségeit és az egyéb költségeket a per kimenetelétől függetlenül, azonban bármelyik fél költségei vagy annak részei megtéríthetők a másik fél részéről, ha a döntőbíró a vonatkozó jogszabályok alapján így határoz.

  Ideiglenes jogorvoslat igénybevételének joga. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy korlátozza vagy akadályozza saját jogorvoslati eljárásaink igénybevételének jogát vagy a jogi eljárás betartására való jogunkat vagy az ideiglenes jogorvoslat igénybevételének jogát, például az elrendelő kártérítés, letiltás vagy zár alá vétel jogát megfelelő illetékességgel rendelkező bíróság részéről, azzal a feltétellel azonban, hogy Ön vagy mi dönthetünk úgy, hogy az ilyen ideiglenes jogorvoslattal kapcsolatos vitákat döntőbíróság elé visszük.

  Ellentmondó feltételek. Ha ellentmondás van a Döntőbírósági szabályok és a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás között, akkor a jelen döntőbírósági megállapodás az irányadó. Ha a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás bármelyik része érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az nem érvényteleníti a döntőbírósági megállapodás többi rendelkezését, azzal a feltétellel azonban, hogy (a) ha a közös kereseti eljárásra vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor a teljes döntőbírósági megállapodás semmis; és (b) ha az ügyészség elé tárt reprezentatív igények döntőbírósági eljárására vonatkozó tiltás bizonyul érvénytelennek, akkor csak az ilyen keresetek tekintetében válik semmissé a döntőbírósági megállapodás. A döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás a jelen Megállapodás megszűnése vagy felmondása után is érvényben marad. Ha ellentmondás van a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó jelen megállapodás és bármely más vonatkozó döntőbírósági rendelkezés között, akkor a jelen döntőbírósági megállapodás az irányadó.

  ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS. HA EGY KERESETET BÁRMILYEN OKBÓL A DÖNTŐBÍRÓSÁG HELYETT BÍRÓSÁGON TÁRGYALNAK MEG, AKKOR ÖN ÉS MI MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY NEM LESZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS. ÖN ÉS MI FELTÉTEL NÉLKÜL LEMONDUNK AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS JOGÁRÓL BÁRMELY OLYAN VITÁS ÜGYBEN, AMELY BÁRMILYEN MÓDON ÖSSZEFÜGG A MEGÁLLAPODÁSSAL, VAGY A TŐLÜNK KAPOTT BÁRMELYIK BERENDEZÉSBŐL, TERMÉKBŐL VAGY SZOLGÁLTATÁSBÓL (VAGY BÁRMELYIK ILYEN TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN REKLÁMOZÁSÁBÓL) SZÁRMAZIK. PER ESETÉN EZ A BEKEZDÉS BENYÚJTHATÓ A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁS TANÚSÍTÁSÁRA. Ez a bekezdés semmilyen módon nem érvényteleníti a Megállapodásnak a vitás ügyek döntőbírósági rendezésére vonatkozó kikötését.

  Az Európai Unió területén lévő Ügyfeleknek – online vitarendezési szolgáltatás (ODR) és alternatív vitarendezési eljárás (ADR). Jogszabályi kötelezettségünk, hogy a webhelyünkön közzétegyük az EU ODR-felületére mutató hivatkozást: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Nem kötelességünk igénybe venni az ADR-t, ha Önnek jogvitája támad velünk. Ha Önnek olyan jogvitája van velünk, amelyet a belső vitarendezési folyamatainkkal nem tudunk orvosolni, akkor levélben vagy e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy készen állunk-e az ADR igénybevételére. A webhelyünkön keresztül léphet velünk kapcsolatba.

 6. ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK

  A jelen Megállapodásra vonatkozó jog. Az alábbi Helyi jogszabályok részben foglaltak kivételével a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással kapcsolatos minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, New York állam törvényei szabályozzák és e törvények szerint értelmezendők, a kollíziós elvek kizárásával, kivéve azt, hogy az FAA-törvény szabályozza a döntőbíráskodással kapcsolatos összes rendelkezést. Ha bármilyen okból New York állam törvényei nem alkalmazhatók, akkor az alábbi Helyi jogszabályok részben foglaltak kivételével a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a jelen Megállapodással kapcsolatos minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, Delaware állam törvényei szabályozzák, és ezek e törvények szerint értelmezendők, a kollíziós elvek kizárásával, kivéve azt, hogy az FAA-törvény szabályozza a döntőbíráskodással kapcsolatos összes rendelkezést. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó egyezménye és az egységes számítástechnikai tranzakciós törvény nem vonatkozik a Szoftverre és a Szolgáltatásokra.

  Adattámadások. Ön tudomásul veszi, hogy a biztonsági rendszerek feltöréseinek egy része adattámadást is magában foglal. Léteznek például olyan vírusok és egyéb kártevő programok, amelyek: (i) kitörlik vagy megsemmisítik az adatait (néha önálló fájlokat, de néha egy egész merevlemezt azáltal, hogy sérülést okoznak a rendszerindító rekordban vagy egyéb kulcsfontosságú elemben); (ii) módosítják a fájljait (mint például egy parazita jellegű kártevő program, amely hozzákapcsolódik egy fájlhoz, és módosítja azt, hogy lehetővé tegye a saját végrehajtását és/vagy terjeszkedését); valamint (iii) titkosítják a merevlemezén található fájlokat (mint például egy zsaroló program, amely aszimmetrikus titkosítást használ). Az ilyen támadási típusok elleni leghatékonyabb védekezés, ha az adatairól rendszeresen biztonsági mentést készít egy másik készülékre vagy helyre. Ilyen módon lesz egy másolata arról az adatról, amelyet a támadó szoftver törölt, módosított vagy megsemmisített. Miközben mi minden kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítést megteszünk azért, hogy eltávolítsuk a kártevő programot vagy vírust, az az Ön egyedüli és kizárólagos felelőssége, hogy biztonsági mentést készítsen a készülékén lévő adatairól és fájljairól, hogy vissza lehessen őket állítani, ha az adatait támadás éri. Ilyen biztonsági mentés nélkül előfordulhat, hogy a törölt, megsemmisített vagy módosított, adatokat nem lehet visszaállítani. Nem vállalunk felelősséget az adatok vagy a fájlok elvesztéséért vagy visszaállításáért, illetve a rendszerek vagy a hálózatok használatának kimaradásáért, ha a fentiek az adattámadások következtében fordulnak elő.

  A szavatosság korlátozása. A vásárlás időpontjától számított 30 napig („Garanciaidő”), csak a Szoftver fizetett verziói esetében, szavatoljuk, hogy a jelen Megállapodás alapján engedélyezett Szoftver (beleértve a Garanciaidő alatt biztosított frissítéseket is, de a Garanciaidőn kívül biztosított frissítéseket nem) a lényeges jellemzőket tekintve a Szoftverrel kapcsolatban a vásárlás időpontjában rendelkezésre bocsátott dokumentációnak megfelelően működik, és a Szoftvert tartalmazó és Önnek átadott fizikai adathordozó (ideértve például a CD-ROM-ot, de kizárva a más cégek által gyártott eszközöket) mentes az anyag- és kivitelezési hibáktól. Nem szavatoljuk vagy nem garantáljuk azt, hogy egy adott mobilkészülék vagy számítógép kompatibilis vagy együttműködik a Szoftverrel vagy a Szolgáltatással, továbbá nem vállalunk garanciát vagy bármilyen felelősséget a Szoftver vagy a Szolgáltatás eléréséhez Ön által használt személyes berendezések működésével kapcsolatban. A korlátozott szavatosság megsértése esetén az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, illetve a mi és a beszállítóink teljes felelőssége az, hogy saját választásunknak megfelelően visszatérítjük a licencért fizetett vételárat, kicseréljük a Szoftvert tartalmazó hibás adathordozót, a Szolgáltatást megismételjük, vagy az Ön országában érvényes helyi fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően alternatív jogorvoslatot biztosítunk. Előfordulhat, hogy ezek a jogorvoslati módok egyes országokban nem érvényesíthetők addig a mértékig, ameddig az alkalmazható exportszabályozási törvények és rendeletek korlátozó hatálya alá esünk. Ha hibás a fizikai adathordozó, akkor azt saját költségén kell a vásárlás helyére visszajuttatnia, és be kell mutatnia a számla másolatát. A kicserélt adathordozóra az eredeti Garanciaidő hátralévő részére érvényes jótállás vonatkozik.

  JOGI NYILATKOZAT. A FENT EMLÍTETT SZAVATOSSÁG AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS SZAVATOSSÁGA. A SZAVATOSSÁG MINDEN MÁS SZAVATOSSÁG, NYILATKOZAT, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KIKÖTÉS VAGY FELTÉTEL HELYÉBE LÉP, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, A TELJESÍTMÉNY, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGCÍM ÉS A JOGTISZTASÁG GARANCIÁIT VAGY FELTÉTELEIT IS. AZ EBBEN A RÉSZBEN FOGLALT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT „JELENLEGI FORMÁJUKBAN” („AS IS”) SZÁLLÍTJUK. A TERVEZETT EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KIVÁLASZTÁSA, A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA, ILLETVE AZ ELÉRT EREDMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA AZ ÖN FELELŐSSÉGE. NEM SZAVATOLJUK VAGY NEM GARANTÁLJUK A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT VAGY TELJESÍTMÉNYÉT. NEM SZAVATOLJUK VAGY NEM GARANTÁLJUK, HOGY A SZOFTVER VAGY A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE HIBÁTLAN, MEGSZAKÍTÁSOKTÓL VAGY MÁS HIBÁKTÓL MENTES, VAGY A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÉDENEK MINDEN LEHETSÉGES BIZTONSÁGI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN (IDEÉRTVE KÜLSŐ FELEK SZÁNDÉKOS MULASZTÁSÁT IS), NEM FORDUL ELŐ A SZOFTVER VAGY A SZOLGÁLTATÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE VAGY MÁS OLYAN HIBÁJA, AMELYET NEM ÁLTALUNK BEVEZETETT VAGY FEJLESZTETT VÍRUS, FERTŐZÉS, ILLEGÁLISAN BEHATOLÓ PROGRAM VAGY HASONLÓ ROSSZINDULATÚ KÓD IDÉZETT ELŐ, VAGY HOGY A SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK. ÁLLÁSIDŐÉRT VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSÁÉRT, ELVESZETT VAGY ELLOPOTT ADATOKÉRT VAGY RENDSZEREKÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN MÁS CSELEKMÉNYEKBŐL VAGY BEHATOLÁSOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET.

  Nagy kockázatú tevékenységek. A Szoftver és a Szolgáltatások nem hibatűrők, és azokat nem nagy kockázatú tevékenységekhez tervezték, például nem hibamentes teljesítményt követelő, veszélyes környezetekben történő használatra készültek, ideértve a nukleáris intézmények működtetését, a légiforgalmi kommunikációs rendszereket, fegyverrendszereket, közvetlen életmentő készülékeket vagy bármilyen más olyan alkalmazást, amelyben a Szoftver vagy a Szolgáltatások hibája közvetlen halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos fizikai vagy anyagi károkhoz vezethet. Kifejezetten elutasítunk minden kifejezett vagy hallgatólagos jótállást a nagy kockázatú tevékenységekre való alkalmasságra vonatkozóan.

  A felelősség korlátozása. MI VAGY A BESZÁLLÍTÓINK, A LICENCADÓK VAGY MÁS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VAGYUNK FELELŐSEK ÖNNEL SZEMBEN A KÖVETKEZŐK TEKINTETÉBEN: (I) KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLENÜL BEKÖVETKEZŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK; (II) A SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS INFORMÁCIÓK ELTULAJDONÍTÁSA VAGY HELYETTESÍTŐ SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGE, ÉS (III) AZ ELMARADT HASZON, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE, A DOLGOZÓK FIZETÉSÉNEK ELVESZTÉSE, MUNKALEÁLLÁS, SZÁMÍTÓGÉPES HIBA, ADATVESZTÉS, BÁRMILYEN JELLEGŰ HANYAGSÁG VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖZVETETT KÁR VAGY VESZTESÉG. A JELEN MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN A MI, ILLETVE A LEÁNYVÁLLALATAINK VAGY A BESZÁLLÍTÓINK, A LICENCADÓINK VAGY MÁS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK KÖZVETLEN KÁROKAT ÉRINTŐ TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADJA MEG AZ ADOTT SZOFTVERÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT ÁRAT, ILLETVE A 100 USD-T (VAGY A NEMZETI PÉNZNEMBEN KIFEJEZETT EGYENÉRTÉKŰ ÖSSZEGET), HA ÖN INGYENES SZOFTVERT HASZNÁLT. Ön egyetért az ebben a pontban foglalt felelősségkorlátozásokkal, és tudomásul veszi, hogy az ezzel a feltétellel való egyetértése nélkül a Szoftverért felszámított díj magasabb lenne. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem korlátoz semmilyen olyan jogot, amellyel Ön a hatályos fogyasztóvédelmi törvények vagy olyan egyéb alkalmazandó jogszabályok alapján rendelkezhet, amelyek alkalmazásától megállapodás révén nem lehet eltekinteni az Ön joghatóságában.

  Kormányzati végfelhasználók és exportszabályozás. A Szoftver kereskedelmi számítógépes szoftvernek minősül a Védelmi Minisztérium Szövetségi Akvizíciós Szabályzata Mellékletének (DFARS) 217.7202 szakaszában foglaltak szerint (kodifikálva a Szövetségi Szabálykódex 2. fejezetének 48. címe alatt). A kísérő dokumentáció (ha van) kereskedelmi számítógépes szoftver-dokumentációnak minősül a Szövetségi Akvizíciós Szabályzat (FAR) 12.212 szakaszában foglaltak szerint (kodifikálva az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Szabálykódexének 48. címében). A Szoftvernek és a Szolgáltatásoknak és a hozzájuk tartozó dokumentációnak az Amerikai Egyesült Államok kormányzata által történő használatát, módosítását, másolását, kiadását, bemutatását, megjelenítését vagy közzétételét csak a jelen Megállapodás feltételei szabályozzák; ezek a tevékenységek a jelen Megállapodás feltételei által kifejezetten engedélyezett mértéket kivéve tiltott tevékenységnek minősülnek. A Szoftver vagy a Szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó dokumentáció használata, beleértve a műszaki adatokat is, nem exportálható vagy újraexportálható az Amerikai Egyesült Államok exportigazgatási szabályai, annak végrehajtási szabályai és rendeletei, más amerikai egyesült államokbeli ügynökségek szabályai és rendeletei, vagy a Szoftver beszerzési helye szerinti jogrendszer kiviteli és behozatali jogszabályai megsértésével. A törvények megtilthatják a meghatározott személyek, jogi személyek vagy országok részére történő exportálást. Az importkorlátozásokkal kapcsolatos információk a következő webhelyeken találhatók meg: https://www.treas.gov/ofac és https://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.

  Külső felek programjai. Előfordulhat, hogy a Szoftverben vagy a Szolgáltatásokban szereplő, külső féltől származó bizonyos anyagokra más feltételek vonatkoznak, amelyek általában megtalálhatók egy „Read Me” (Tudnivalók) fájlban, illetve a Szoftver vagy a Szolgáltatások „About” (Névjegy) fájljában. A külső felek anyagai külső felek által engedélyezett szoftverforráskódot tartalmazhatnak egy vagy több nyílt forráskódú vagy ingyenes szoftverlicenc keretében, ideértve a GNU Általános Nyilvános Licencet (General Public License) is, amely „Nyílt forráskódú licencnek” minősül. A nyílt forráskódú szoftvereket az ebben a Megállapodásban foglaltaktól eltérő feltételekkel engedélyezik, és bizonyos esetekben ellentmondásba kerülhetnek a jelen Megállapodás feltételeivel, és a jelen Megállapodás feltételei helyett alkalmazandók. Ha valamelyik nyílt forráskódú szoftver licence azt kívánja meg tőlünk, hogy adjuk tovább a Szoftverrel vagy a Szolgáltatásokkal, illetve a Szoftver vagy a Szolgáltatások bármely módosításával kapcsolatos forráskódot, akkor kérésre rendelkezésre bocsátjuk a forráskódot.

  Jogfeladás kizárása. Nem mondunk le a jelen Megállapodás egyik rendelkezéséről sem, kivéve ha aláírásunkkal ellátva, írásban mondunk le azokról.

  Elválaszthatóság. Ha a Megállapodás bármelyik része bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az adott részt a Megállapodásból kihagyottnak tekintjük, a többi rész pedig teljes mértékben érvényesíthető marad, AZZAL A FELTÉTELLEL AZONBAN, HOGY A DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS NEM ALKALMAZANDÓ OLYAN IGÉNYEK ESETÉBEN, AMELYEKNÉL A KÖZÖS KERESETI ELJÁRÁSOKRA VAGY AZ ÖSSZEVONT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT NEM ENGEDÉLYEZI AZ ALKALMAZANDÓ JOG.

  Teljes megállapodás. Ez a Megállapodás a teljes megállapodást jelenti Ön és köztünk, és ez szabályozza a továbbiakban igénybe vett Szoftver és Szolgáltatások használatát. Ez a Megállapodás a közöttünk korábban a Szoftverrel és bármely Szolgáltatással kapcsolatban létrejött összes megállapodást, illetve a Szoftverrel és Szolgáltatással összefüggő minden más kommunikációt, kijelentést vagy hirdetést felvált.

  Licencadó társaságok. A Szoftvert és a Szolgáltatásokat az alábbi jogi személyek egyike engedélyezi az Ön részére:

  • McAfee, LLC, egy Delaware államban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely a 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA címen üzemelteti irodáit, amennyiben a Szoftvert Észak-Amerikában, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában vagy a Karib-térségben töltötte le;
  • McAfee Ireland Limited, amely a Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írország címen üzemelteti irodáit, ha a Szoftver letöltésére Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában vagy a csendes-óceáni térségben vagy Ausztráliában került sor; vagy
  • McAfee Co., Ltd., amely a Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japán címen üzemelteti irodáit, amennyiben a Szoftvert Japánban töltötte le.

  Helyi jogszabályok. Az alábbi rész egyes országok helyi jogszabályaival kapcsolatos információkat tartalmaz, amelyek a jelen Megállapodás esetében alkalmazandók, és amelyek bizonyos rendelkezések helyébe léphetnek.

  Ausztrália. Ausztráliai fogyasztóknak:

  A 6. pontban foglalt korlátozott szavatosság szerinti előnyök azokat az egyéb jogokat és jogorvoslatokat egészítik ki, amelyekkel Ön törvényesen rendelkezhet a szavatosság által érintett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Termékeinkhez olyan garanciák tartoznak, amelyek az ausztráliai 2010. évi fogyasztóvédelmi és versenytörvény (Cth) („Ausztráliai fogyasztóvédelmi törvény“) 2. melléklete értelmében nem zárhatók ki. Komoly hiba esetén Ön cserére vagy visszatérítésre, illetve minden más indokoltan előrelátható veszteségért vagy kárért kártérítésre jogosult. Ön a termékek megjavíttatására vagy kicseréltetésére is jogosult, ha a termékek minősége nem fogadható el, és a hiba nem minősül komoly hibának. Ezt a szavatosságot a McAfee Ireland Limited vállalta, amely a Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írország címen üzemelteti irodáit, de felhívhatja az 1800 998 887 telefonszámot, ha az ausztrál ügyfeleknek elérhető szavatossággal kapcsolatban szeretne kérdéseket feltenni. A szavatossággal kapcsolatos igényeit – saját költségére – az alábbi címre kell eljuttatnia:

  Legal Department
  McAfee Australia Pty Ltd
  Level 20
  201 Miller Street
  North Sydney NSW 2060

  Ausztráliai ügyfelek esetében: ha a Szoftvert tartalmazó fizikai adathordozó hibás, akkor a hiba észlelésétől számított 14 napon belül a hibás adathordozót saját költségén vissza kell juttatnia hozzánk a számla másolatával együtt. A kézhezvételtől számított 14 napon belül értesítjük Önt az átvételről.

  A 6. PONTBAN FOGLALT FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE, AMENNYIBEN AZ AUSZTRÁLIAI JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ AZ ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ GARANCIÁK, A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK, FELTÉTELEK, NYILATKOZATOK VAGY KIKÖTÉSEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. EBBEN AZ ESETBEN A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KORLÁTOZOTTAK.

  A 6 PONTBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK AZ AUSZTRÁLIAI FOGYASZTÓKRA.

  A JELEN MEGÁLLAPODÁS EGYIK RENDELKEZÉSE SEM KORLÁTOZ SEMMILYEN OLYAN JOGOT, AMELLYEL ÖN A HATÁLYOS FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY MÁS ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN RENDELKEZHET, IDEÉRTVE AZ AUSZTRÁL FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYT IS, AMELY SZERZŐDÉSSEL NEM ZÁRHATÓ KI AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN.

  Kanada. Ha Ön Kanadában szerezte be a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akkor – amennyiben a helyi törvények kifejezetten nem tiltják – a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással összefüggő minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, a kanadai Ontario tartományban hatályos törvények szabályoznak, és e törvények szerint értelmezendők.

  Európai Unió, Izland, Norvégia és Svájc. Ha Ön az Európai Unióban, Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban szerezte be a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akkor a Szoftver letöltése szerinti ország nemzeti törvényei alkalmazandók.

  Japán. Ha Ön Japánban szerezte be a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, akkor a jelen Megállapodást, a Szoftver használatát és a Szolgáltatások igénybevételét, a felek kapcsolatát, a Megállapodásból eredő, a Megállapodást érintő vagy a Megállapodással összefüggő minden vitát, ideértve a közöttünk felmerülő bármilyen vitás ügyet is, Japán törvényei szabályoznak, és e törvények szerint értelmezendők, az alkalmazandó jog választhatóságára való tekintet nélkül.

  Hollandia. A hollandiai ügyfelek esetében az eredeti előfizetés automatikus megújítása határozatlan időre történik, a számlázásra pedig az előfizetés feltételeinek megfelelően kerül sor. Ön bármikor megszüntetheti a megújított előfizetését a megújítás után az Ügyfélszolgálaton, legalább 30 nappal korábban jelezve a megszüntetésre vonatkozó szándékát, mi pedig a helyi jogszabályoknak megfelelően arányosan visszatérítjük Önnek a díjat. Ha nem szeretné előfizetését automatikusan megújítani, akkor az eredeti előfizetés lejárata előtt 30 nappal ki kell kapcsolnia fiókbeállításaiban az automatikus megújítást.

 7. A MCAFEE ELÉRHETŐSÉGEI

  1. Ügyfélszolgálat és technikai támogatás: https://service.mcafee.com
  2. Adatvédelem: privacy@mcafee.com
  3. Jogviták:

   Attn: McAfee Legal Department
   5000 Headquarters Drive
   Plano, Texas 75024, Egyesült Államok

Frissítve: 2017. május 9.

Elolvastam és elfogadom a Licencmegállapodás és az Adatvédelmi közlemény feltételeit.

Mégse