McAfee WebAdvisor

McAfee® WebAdvisor to asystent przeglądania, który dba o Ciebie

Ochrona przed nieprawidłowym kliknięciem

Ochrona przed nieprawidłowym kliknięciem

Blokuje złośliwe oprogramowanie i witryny wyłudzające informacje, jeśli przypadkowo klikniesz złośliwe łącze.

Ochrona przed literówkami

Ochrona przed literówkami

Chroni Cię, jeśli wpiszesz adres internetowy z błędem, i kieruje Cię na właściwą witrynę.

Bezpieczniejsze pobieranie

Bezpieczniejsze pobieranie

Skanuje pobierane pliki i ostrzega, jeśli wykryte zostanie znane zagrożenie

Sprawdzanie zabezpieczeń

Sprawdzanie zabezpieczeń

Funkcja ta sprawdza, czy zapora i ochrona antywirusowa są aktywowane, aby można było bezpiecznie przeglądać Internet

Pierwsza linia obrony
oraz bezpieczniejsze przeglądanie Internetu dzięki McAfee® WebAdvisor

x
Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny: Windows 7 i Windows 8/8.1, Windows 10.
Przeglądarka: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Chrome – najnowsza wersja; Firefox – najnowsza wersja